Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Triển khai Thông tư 04/2021/TT-BTP, ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn hoạt động theo dõi thi hành pháp luật
Lượt xem: 511
Ngày 21 tháng 6 năm 2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 04/2021/TT-BTP về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật và Nghị đinh số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 8 năm 2021.

 

Thông tư này hướng dẫn việc thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, bao gồm: Xây dựng ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm ra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; xem xét, đánh giá và xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật; báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước và cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật,

Để tổ chức triển khai Thông tư tại địa phương, Sở Tư pháp đã có văn bản đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai nội dung của Thông tư trong ngành quản lý, đồng thời thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm phải bám sát đề cương quy định ban hành kèm theo Thông tư về công tác thi hành pháp luật; tình hình xử lý kiến nghị, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Thông tư này

 Tải về: Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp.

Thanh Nhã

Tin khác
1 2 3 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang