Thông tin liên hệ lãnh đạo phòng, ban

I. LÃNH ĐẠO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN

EMAIL

Nguyễn Quốc Việt

Giám đốc

(0252).3827578

vietnq@skhcn.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Hoài Trung

Phó Giám đốc

(0252).3822520

trungnh@skhcn.binhthuan.gov.vn

Mai Thanh Nga

Phó Giám đốc

(0252). 3826879

ngamt@skhcn.binhthuan.gov.vn

II. KHỐI VĂN PHÒNG SỞ

Phạm Quốc Huy

Chánh Văn phòng

(0252). 3824980

huypq@skhcn.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Văn Trung

Phó Chánh Văn phòng

 

trungnv@skhcn.binhthuan.gov.vn

Trần Hữu Thanh Nhã

Chánh Thanh tra

(0252). 3823947

nhatht@skhcn.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Nhất Bảo Quốc

Trưởng phòng

Quản lý Khoa học

(0252). 3823393

quocnnb@skhcn.binhthuan.gov.vn

Vũ Thành Trung

Phó Trưởng phòng

Quản lý Khoa học

(0252). 3823393

trungvt@skhcn.binhthuan.gov.vn

Huỳnh Văn Lâm

Phó Trưởng phòng

Quản lý Chuyên ngành

(0252). 3832247

lamhv@skhcn.binhthuan.gov.vn

III. TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Nguyễn Quang Thịnh

Giám đốc

(0252). 3751181

thinhnq@skhcn.binhthuan.gov.vn

Huỳnh Tấn Phát

Phó Giám đốc

(0252). 3751199

phatht@skhcn.binhthuan.gov.vn

IV. CHI CỤC TIÊU CHUẪN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Lê Thị Kim Ngân

Chi cục Trưởng

(0252).3822766

nganltk@skhcn.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Ngọc Ngô

Phó Chi cục Trưởng

(0252).3754027

ngonn@skhcn.binhthuan.gov.vn

V. TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Lương Đình Quát

Giám đốc

(0252).3754139

quatld@skhcn.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Hoàng Bảo Tâm

Phó Giám đốc

(0252). 3822390

tamnhb@skhcn.binhthuan.gov.vn

Cải cách hành chính


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 190
  • Trong tuần: 8 970
  • Tháng hiện tại: 28 462
  • Tổng lượt truy cập: 1114363
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang