Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử
Lượt xem: 907
Ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử. Nghị định được ban hành đã hoàn thiện các quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử, bảo đảm phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, đồng thời qua đó khắc phục những bất cập, vướng mắc trong thực tiễn triển khai, góp phần bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Nghị định gồm 07 Điều, có nội dung tập trung sửa đổi, bổ sung một số quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả, lập biên bản VPHC, thẩm quyền xử phạt VPHC, quy định chung và trình tự, thủ tục xử lý VPHC,... của các Nghị định sau đây:

1. Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử hữu công nghiệp;

2. Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

3. Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và cong nghệ, chuyển giao công nghệ;

4. Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Tải về Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 ./.

Thanh Nhã

Tin khác
1 2 3 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang