Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Thông tư số 14/2021/TT-BTP quy định tạm dừng kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC khi có chồng chéo đối tượng.
Lượt xem: 1843
Ngày 31/12/2021 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 14/2021/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Hiệu lực thi hành từ ngày 14/02/2022.

Thông tư này quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền kiểm tra; điều chỉnh kế hoạch kiểm tra; thời hạn kiểm tra; công khai kết luận kiểm tra, kết quả và việc xử lý kết quả theo dõi thực hiện kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Thông tư có nội dung quy định Khi có sự trùng lặp, chồng chéo về đối tượng, nội dung, thời gian kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì việc kiểm tra phải được tạm dừng”. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính tự kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình, kiểm tra người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình và không phải thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định tại Thông tư này và Nghị định số 19/2020/NĐ-CP.

Cụ thể tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 14/2021/TT-BTP, các trường hợp phải tạm dừng việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính bao gồm: 

- Có sự trùng lặp, chồng chéo về đối tượng, nội dung, thời gian kiểm tra;

- Khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc sự kiện bất khả kháng làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch kiểm tra.

(Thời gian phải tạm dừng việc kiểm tra không được tính vào thời hạn kiểm tra. Việc kiểm tra được tiếp tục tiến hành khi lý do tạm dừng không còn)

Ngoài ra, tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 14/2021/TT-BTP cũng quy định các trường hợp cần thiết phải gia hạn thời hạn kiểm tra theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP bao gồm:

- Cuộc kiểm tra thuộc một trong các trường hợp sau đây: Hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nhiều tình tiết phức tạp cần xác minh, làm rõ; đối tượng được kiểm tra không phối hợp hoặc gây khó khăn cho việc kiểm tra;

- Địa điểm kiểm tra ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo hoặc nơi đi lại khó khăn.

(Thời gian được gia hạn đối với mỗi cuộc kiểm tra thuộc các trường hợp nêu trên tối đa không quá 07 ngày làm việc).

Quyết định gia hạn thời hạn kiểm tra thực hiện theo Mẫu số 04 Phụ lục một số biểu mẫu trong kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-BTP (đính kèm Thông tư số 14/2021/TT-BTP) ./.

Thanh Nhã

Tin khác
1 2 3 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang