Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 143
  • Trong tuần: 8 923
  • Tháng hiện tại: 28 415
  • Tổng lượt truy cập: 1114316
Đăng nhập
Tăng cường quản lý về đo lường trong mua bán tại các chợ, khu du lịch
Lượt xem: 120
Vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã ban hành công văn số 140/CCTĐC-NV1 ngày 22/6/2023 về việc tăng cường công tác phối hợp quản lý nhà nước về đo lường cấp huyện trong 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, Chi cục đã đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện một số nội dung nhằm tăng cường công tác quản lý về đo lường trong mua bán tại các chợ, khu du lịch như sau:

Phối hợp UBND các xã, phường, thị trấn và tùy vào tình hình thực tế ở địa phương thực hiện:

- Thành lập tổ công tác rà soát, thống kê lại các phương tiện đo (cân các loại) tại các chợ (bao gồm chợ tự phát), địa điểm du lịch trên địa bàn quản lý.

- Thông báo đến các tiểu thương, hộ kinh doanh, người bán hàng tự kiểm tra lại tình trạng hoạt động, hiệu lực kiểm định của các loại cân đang sử dụng để cân hàng hóa, trường hợp nếu chưa kiểm định, hết hiệu lực kiểm định hoặc bị bứt chì niêm kiểm định thì dừng ngay việc sử dụng và thực hiện kiểm định lại trước khi tiếp tục đưa vào sử dụng.

- Đồng thời nhắc nhở các tiểu thương, hộ kinh doanh, người bán hàng thực hiện biện pháp kiểm soát về đo lường theo quy định của pháp luật như: thực hiện kiểm định ban đầu, định kỳ, sau sửa chữa; bảo quản tem kiểm định, dấu chì niêm kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định (nếu có) trong quá trình sử dụng.

Tổng hợp nhu cầu đăng ký kiểm định cân của các tiểu thương, hộ kinh doanh, người bán hàng; xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm định cân các loại tại chợ, khu du lịch trên địa bàn quản lý. Liên hệ tổ chức kiểm định được Tổng cục TCĐLCL chỉ định để thực hiện kiểm định.

Tăng cường xây dựng và duy trì hoạt động các trạm cân đối chứng tại các chợ, khu du lịch trên địa bàn quản lý theo quy định. Thường xuyên tổ chức kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng, rà soát hiệu lực kiểm định của cân đối chứng và thực hiện kiểm định lại nếu hết hiệu lực; nâng cấp, sửa chữa trạm cân đối chứng bị cũ, hư hỏng, để nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo tính pháp lý của trạm cân.

Thông tin, tuyên truyền đến người tiêu dùng, khách du lịch: Về hoạt động của trạm cân đối chứng để biết sử dụng khi có nhu cầu; trong quá trình mua hàng hóa, nếu có nghi ngờ gian lận trong mua bán đề nghị liên hệ về ban quản lý chợ, khu du lịch để giải quyết theo số điện thoại nóng do Ban quản lý niêm yết.

                               Quốc Hưng


Tin khác
1 2 3 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang