Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Phát triển khoa học - công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp, du lịch và nông nghiệp theo chủ trương tại các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy (khóa XIV).
Lượt xem: 539
Thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp, du lịch và nông nghiệp  Theo đó, Tỉnh ủy đã xác định rõ các định hướng khoa học - công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp, du lịch và nông nghiệp trong thời gian tới nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

1.  Định hướng phát triển khoa học - công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp theo chủ trương tại các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy (khóa XIV)

Ngày 31/12/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) đã ban hành Nghị quyết số 09 - NQ/TU về phát triển công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, để phục vụ phát triển công nghiệp của tỉnh cần phát triển khoa học - công nghệ theo các định hướng sau:

- Khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp áp dụng quy trình sản xuất sạch, sử dụng năng lượng sạch, đổi mới công nghệ sản xuất, chế biến các sản phẩm mới từ nguồn nguyên liệu tại địa phương, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Phối hợp thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, chương trình phát triển nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ hữu cơ, chế biến, bảo quản nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp để phát triển vùng nguyên liệu bảo đảm cho các nhà máy chế biến.

- Khuyến khích các tổ chức khoa học, các nhà khoa học liên kết với doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển; chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới vào quản lý và trong sản xuất công nghiệp; nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ sản xuất, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm.

2.  Định hướng phát triển khoa học - công nghệ phục vụ phát triển du lịch theo chủ trương tại các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy (khóa XIV)

Ngày 24/10/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) đã ban hành Nghị quyết số 06 - NQ/TU về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, để phục vụ phát triển du lịch của tỉnh cần phát triển khoa học - công nghệ theo các định hướng sau:

Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ nhằm khôi phục, giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, di tích lịch sử, văn hóa lễ hội, làng nghề truyền thống; phát triển các sản phẩm lưu niệm và ẩm thực đặc trưng của địa phương để tạo sự khác biệt, độc đáo của du lịch Bình Thuận phụ vụ loại hình du lịch văn hóa.

Xây dựng các mô hình mẫu nhằm khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, người nông dân đầu tư du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, học tập, nghiên cứu, trải nghiệm hoạt động nông, lâm nghiệp gắn với phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, chăm sóc và phát triển rừng, nuôi trồng thủy sản phục vụ loại hình du lịch nông nghiệp, sinh thái rừng - biển - đồi cát.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động du lịch và dịch vụ liên quan. Hoàn thiện hệ thống dữ liệu số hóa về khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch, quản lý du khách… kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước về du lịch và hệ thống thông tin quản lý thông báo lưu trú.

3.  Định hướng phát triển khoa học - công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp theo chủ trương tại Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) về phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng cao

Ngày 07/01/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) về phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng cao. Theo đó, để phục vụ phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng cao cần phát triển khoa học - công nghệ theo các định hướng sau:

- Đẩy mạnh việc chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật ở tất cả các khâu của chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp, từng bước hình thành nền sản xuất nông nghiệp thông minh, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường. Phát triển các loại hình dịch vụ ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường. Khuyến khích tối đa các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ nông nghiệp; thực hiện phân cấp hoạt động khuyến nông cho các tổ chức nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.

- Phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghệ sau thu hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển hàng hóa quy mô lớn trong nông nghiệp. Tích cực kêu gọi các nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực tham gia đầu tư các nhà máy chế biến sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, dược liệu.

- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng hiện đại trong bảo quản, chế biến nông sản. Tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng tốt các yêu cầu của thị trường tiêu thụ, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm có lợi thế, như quả thanh long, hải sản, nước mắm,…

- Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý, bảo vệ và khai thác, phát triển tài sản trí tuệ, sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân có liên quan./.

Bảo Quốc


ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang