Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Một số điểm mới của Nghị định Nghị định 85/2023/NĐ-CP
Lượt xem: 629
Ngày 07/12/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức ở một số nội dung cụ thể như sau:

1. Sửa đổi quy định về căn cứ tuyển dụng viên chức;

2. Bổ sung quy định về đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức;

3. Sửa đổi quy định về Hình thức, nội dung và thời gian thi tuyển viên chức;

4. Sửa đổi quy định về xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức;

5. Sửa đổi quy định về nội dung, hình thức xét tuyển viên chức;

6. Sửa đổi quy định về Tiếp nhận vào viên chức;

7. Bổ sung quy định về nội dung thông báo tuyển dụng viên chức;

8. Sửa đổi quy định về hồ sơ tuyển dụng sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển viên chức;

9. Sửa đổi quy định về các trường hợp tuyển dụng viên chức không phải thực hiện chế độ tập sự;

10. Sửa đổi quy định về biệt phái viên chức, trình tự, thủ tục biệt phái viên chức;

11. Sửa đổi quy định Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; Nội dung, hình thức xét thăng hạng; Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng; Thông báo kết quả xét thăng hạng;

12. Sửa đổi quy định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp;

13. Không giới hạn số lần được tái bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý;

14. Sửa đổi quy đinh về bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý;

15. Bổ sung quy định cho từ chức, thôi giữ chức vụ quản lý khi có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 07/12/2023.

 Tải về Nội dung bổ sung, sửa đổi chi tiết tại Nghị định 85/2023/NĐ-CP

Hiền Thảo


ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang