Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm năm 2021
Lượt xem: 695
Triển khai quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện nhiệm vụ quản lý chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” đạt được kết quả như sau:

Về công tác phổ biến, tuyên truyền: Tuyên truyền, phổ biến đến các hội viên Hiệp hội nước mắm, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nước mắm về chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm. Vận động doanh nghiệp tích cực đăng ký quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm. Hỗ trợ Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết và doanh nghiệp sản xuất, chế biến nước mắm tham dự lớp tập huấn trực tuyến “Kỹ năng chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu tập thể cho các tổ chức Xúc tiến thương mại, Hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp” do Cục Xúc tiến thương mại tổ chức.

Về công tác quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm:

Tình hình kiểm soát bên ngoài đối với CDĐL “Phan Thiết”: đã thực hiện kiểm soát bên ngoài 31 cơ sở, nhìn chung về cơ bản các cơ sở chấp hành tương đối đầy đủ các quy định về việc sử dụng CDĐL “Phan Thiết”. Việc thực hiện kiểm soát bên ngoài đối với CDĐL “Phan Thiết” của các cơ sở SXKD nước mắm tập trung vào các nội dung như: hiệu lực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Phan Thiết”; việc xây dựng, áp dụng chương trình QLCL trong sản xuất, quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, việc kiểm nghiệm sản phẩm, đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng, hồ sơ tự công bố sản phẩm; ghi nhãn, sử dụng tem, logo CDĐL “Phan Thiết”; việc ghi chép hồ sơ theo dõi sản xuất,….được thực hiện thông qua hoạt động thẩm định điều kiện ATTP các cơ sở có hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và hoạt động thẩm định định kỳ điều kiện ATTP.

Tiến hành thẩm định điều kiện xét cấp mới, cấp gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm cho 14 cơ sở trên địa bàn Phan Thiết. Tổ chức tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm của 09 cơ sở sản xuất nước mắm mang CDĐL.

Thực hiện rà soát, giám sát 13 chuỗi cung ứng nước mắm an toàn mang CDĐL “Phan Thiết” trên địa bàn tỉnh. Các cơ sở trung tâm chuỗi duy trì điều kiện bảo đảm ATTP và điều kiện đáp ứng yêu cầu của chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn: giấy ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn/giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/các chứng nhận chương trình quản lý chất lượng tiên tiến còn hiệu lực; ghi chép hồ sơ theo dõi sản xuất; một số cơ sở trung tâm chuỗi được chứng nhận chương trình QLCL tiên tiến hoặc bổ sung áp dụng thêm CTQLCL tiên tiến; tự công bố chất lượng sản phẩm theo quy định.

Về hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ:

Hỗ trợ 01 cơ sở nước mắm mang chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” điều kiện, thủ tục để được cấp giấy chứng nhận áp dụng chương trình Quản lý chất lượng HACCP; ngoài ra, hỗ trợ 01 cơ sở nước mắm mang CDĐL “Phan Thiết” hoàn tất thủ tục, điều kiện để được chứng nhận sản phẩm đặc thù (sản phẩm OCOP) 04 sao cấp quốc gia (HKD nước mắm Quang Long).

Hỗ trợ Hiệp hội nước mắm Phan Thiết gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký “PHAN THIẾT-NƯỚC MẮM-FISH SAUCE, hình” tại Hoa Kỳ.

Về công tác hỗ trợ, xúc tiến thương mại đối với sản phẩm nước mắm mang chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết”: Xây dựng và tổ chức thực hiện các Chương trình, Kế hoạch công tác xúc tiến thương mại hỗ trợ cho Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết và các doanh nghiệp sản xuất, chế biến nước mắm tham gia các hoạt động theo Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia và Chương trình Xúc tiến thương mại của tỉnh để quảng bá, giới thiệu thương hiệu, sản phẩm "Nước mắm Phan Thiết" đến người tiêu dùng, tìm kiếm đối tác, phát triển hệ thống phân phối, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Về công tác hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị:  Đã triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất nước mắm cho Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Nước mắm Kim Ngư tại thành phố Phan Thiết.

Nhìn chung trong năm 2021, việc khai thác, sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” của các đơn vị sản xuất, kinh doanh nước mắm đã hiểu được lợi ích lâu dài và tầm quan trọng của việc sử dụng chỉ dẫn địa lý, đã có nhiều đóng góp để giữ gìn uy tín và phát triển thương hiệu nước mắm mang chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết”. Đa số đơn vị thực hiện đúng các quy định về quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm. Các cơ sở đều chấp hành tốt các quy định về ghi nhãn đối với sản phẩm nước mắm, trong đó có nội dung chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết”. Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào sản xuất, chế biến nước mắm giả hoặc sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” không đúng quy định của pháp luật./.

Huỳnh Phượng

Tin khác
1 2 3 4 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang