Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Lượt xem: 726
Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2022/NĐ-CP quy định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập . 

Nghị định số 111/2022/NĐ-CP gồm 4 chương, 15 điều, trong đó bổ sung nhiều quy định mới. Về đối tượng áp dụng, không chỉ có cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) công lập của Nhà nước mà còn của Đảng, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp.

Các công việc thực hiện hợp đồng bao gồm: các công việc hỗ trợ, phục vụ trong các cơ quan hành chính và ĐVSN công lập thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật lao động, pháp luật dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan; các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách như công chức; các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, chuyên môn dùng chung trong các ĐVSN công lập.

Các công việc nêu trên được ký kết hợp đồng bằng văn bản hoặc dưới hình thức thông điệp dữ liệu (với trường hợp giao kết thông qua phương tiện điện tử). Các loại hợp đồng được ký kết bao gồm: Hợp đồng dịch vụ theo quy định pháp luật dân sự và quy định pháp luật khác liên quan; Hợp đồng lao động theo quy định pháp luật lao động và quy định Nghị định này.

Về thẩm quyền ký kết hợp đồng: Đối với cơ quan hành chính, người đứng đầu cơ quan hành chính mà cơ quan hành chính này được xác định là đầu mối được giao biên chế và kinh phí quản lý hành chính từ ngân sách nhà nước là người có thẩm quyền ký hợp đồng và quyết định số lượng hợp đồng hoặc có thể phân cấp, ủy quyền bằng văn bản cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc hoặc trực thuộc thực hiện; đối với đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập là người có thẩm quyền ký hợp đồng. Nếu không trực tiếp ký hợp đồng thì có thể ủy quyền bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị thuộc hoặc trực thuộc thực hiện.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 22/02/2023 (đính kèm Nghị định)./.

Quốc Huy


ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang