Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Sửa đổi, bổ sung nhóm sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED vào danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 115
Ngày 12/3/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 367/QĐ-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung nhóm sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED tại Quyết định số 2711/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 Qua đó, Quyết định này sửa đổi, bổ sung nhóm sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED tại số thứ tự 10 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2711/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, như sau: bóng đèn LED có ba-lát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng làm việc ở điện áp lớn hơn 50V; bóng đèn LED hai đầu được thiết kế thay thế bóng đèn huỳnh quang ống thẳng; đèn điện LED thông dụng di động; đèn điện LED thông dụng cố định.

Quyết định hiệu lực thi hành từ ngày 12/3/2024.

Phạm Hưngipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang