Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 225
Ngày 20/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (QCĐP 01:2023/BTn), có hiệu lực từ ngày 03/10/2023.

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các thông số chất lượng đối với nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc tất cả các hoạt động khai thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn, bán lẻ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh được thành lập và hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; các cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch; các phòng thử nghiệm chất lượng nước.

anh tin bai

Kể từ ngày 03 tháng 10 năm 2023, Đơn vị cấp nước phải tự tiến hành đánh giá hợp quy, công bố hợp quy và gửi bản tự công bố hợp quy về Sở Y tế theo quy chuẩn này./.

 

 Phạm Hưngipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang