Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Cách thức ghi lượng danh định trên nhãn hàng đóng gói sẵn
Lượt xem: 553
Theo quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn, thì lượng của hàng đóng gói sẵn được ghi trên nhãn hàng hóa gọi là lượng danh định, ký hiệu: Qn.
anh tin bai

Theo đó, Thông tư cũng đã quy định về việc ghi đơn vị đo theo từng phạm vi của lượng danh định (Qn) như sau:

Lượng danh định (Qn)

Ghi đơn vị đo

Giá trị

Theo đơn vị đo

Qn< 1 g

Khối lượng

mg

1 g≤Qn< 1000 g

g

Qn≥1000g

kg

Qn≤999 mL

Thể tích (lỏng)

mL (ml)hoặccL (cl)

Qn≥1L

L(l)

Qn≤ 1000 cm3(1 dm3)

Thể tích (rắn)

cm3, mL (ml)

1 dm3< Qn< 1000 dm3

dm3, L (l)

Qn≥1000 dm3

m3

Qn< 1 mm

Chiều dài

mm hoặc mm

1 mm≤Qn< 100 cm

mmhoặccm

Qn≥100 cm

m

Qn< 100 cm2(1 dm2)

Diện tích

mm2hoặccm2

1 dm2≤ Qn< 100 dm2(1 m2)

dm2

Qn≥1 m2

m2

Quy định chiều cao tối thiểu của chữ và số thể hiện lượng danh định (Qn) đối với hàng đóng gói sẵn như sau:

Lượng danh định (Qn)

Chiều cao tối thiểu của chữ và số

(mm)

Theo đơn vị đo g (hoặc mL)

Đến 50

2

Trên 50 đến 200

3

Trên 200 đến 1000

4

Theo đơn vị đo kg (hoặc L)

Trên 1

6

Theo đơn vị đo chiều dài, diện tích, số đếm

2

 

Lượng danh định (Qn) của hàng đóng gói sẵn phải được ghi bằng cách in, gắn hoặc dán trực tiếp trên hàng đóng gói sẵn hoặc trên bao bì hoặc nhãn của hàng đóng gói sẵn; vị trí ghi lượng danh định phải dễ thấy, dễ đọc trong điều kiện trưng bày thông thường của hoạt động buôn bán; trường hợp phía trước của lượng danh định (Qn) ghi “khối lượng tịnh:” hoặc “thể tích thực:” thì không được phép ghi “khoảng” hoặc “nhỏ nhất” như: khối lượng tịnh khoảng hoặc thể tích thực nhỏ nhất; lượng danh định (Qn) được ghi bằng trị số và đơn vị đo pháp định hoặc theo số đếm; giữa trị số và đơn vị đo phải cách nhau một (01) ô trống.

Ghi lượng danh định (Qn) của hàng đóng gói sẵn theo đơn vị đo khối lượng hoặc thể tích được thực hiện như sau: đối với hàng đóng gói sẵn là chất rắn, khí hóa lỏng, hàng đông lạnh, hàng đóng gói sẵn dạng bình phun, xịt (aerosols) hoặc có hàng hóa chứa cùng khí nén: ghi theo đơn vị đo khối lượng; Đối với hàng hóa là chất lỏng: ghi theo đơn vị đo thể tích; đối với hàng hóa ở dạng sệt hoặc hàng hóa khác: ghi theo đơn vị đo khối lượng hoặc thể tích; đối với hàng đóng gói sẵn chứa trong dung môi, phải ghi lượng ráo nước và ghi khối lượng tổng trên nhãn hàng hóa.

Khi một (01) đơn vị hàng đóng gói sẵn chứa hai (02) hay nhiều bao, gói hàng đóng gói sẵn cùng loại với cùng lượng danh định có thể dùng để bán lẻ, phải ghi tổng lượng danh định của đơn vị hàng đóng gói sẵn, số lượng bao, gói và lượng danh định của một (01) bao, gói hàng đóng gói sẵn.

Ví dụ: Một (01) hộp cà phê chứa 10 gói, mỗi gói có khối lượng là 20 g, ghi lượng danh định của hộp cà phê như sau: 200 g (10 gói x 20 g)

Khi một (01) đơn vị hàng đóng gói sẵn chứa hai (02) hay nhiều bao, gói hàng đóng gói sẵn không cùng loại, phải ghi tên, số lượng bao hoặc gói và lượng danh định của từng loại hàng đóng gói riêng lẻ.

Ví dụ: Một (01) túi xi đánh giày chứa: hai (02) hộp xi đen, mỗi hộp có khối lượng 15 g; một (01) hộp xi nâu có khối lượng 25 g; một (01) hộp xi trắng có khối lượng 15 g, ghi lượng danh định của túi xi đánh giày nêu trên như sau: Xi đen: 2 hộp x 15 g; xi nâu: 1 hộp x 25 g; xi trắng: 1 hộp x 15 g. Tổng số: 4 hộp (70 g).

Quốc Hưngipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang