Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Công bố bổ sung sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 410
Ngày 14/3/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 366/QĐ-BKHCN về việc công bố bổ sung sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố bổ sung sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Phụ lục kèm theo quyết định trong đó bao gồm mã HS, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và văn bản quy phạm pháp luật quản lý, cụ thể:

 

STT

Tên hàng hóa

Tên QCVN

Mã HS (theo Thông tư 31/2022/TT- BTC)

Tên văn bản áp dụng

Biện pháp quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu

1

Ống bằng thép không gỉ

QCVN 20:2019/BKHCN

Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN

7306.40.20

7306.40.90

7306.61.10

7306.61.90

7306.69.10

7306.69.90

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

- Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN

- Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN

- Thông tư số 09/2021/TT-BKHCN

- Kiểm tra nhà nước về chất lượng sau khi thông quan.

- Căn cứ để kiểm tra nhà nước dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, giám định đã đăng ký hoạt động hoặc được thừa nhận.

- Cơ quan kiểm tra: Cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

 

                                                                             Hoàng Tuânipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang