Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Một số kết quả triển khai các nội dung Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Thuận lần II năm 2022-2024.
Lượt xem: 346
Trong ngày 15/8/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi đã tổ chức cuộc họp lần 2 nghe báo cáo tình hình thực hiện các nội dung Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Thuận lần II năm 2022-2024”.

Sở Khoa học và Công nghệ trình và được UBND tỉnh thành lập BTC Cuộc thi theo QĐ số 340/QĐ-UBND ngày 23/02/2023. Ban Tổ chức Cuộc thi trình và được UBND tỉnh ban hành Thể lệ cuộc thi tại QĐ số 540/QĐ-UBND ngày 24/3/2023.

Ban Tổ chức tổ chức Hội nghị phát độngCuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Thuận lần II năm 2022 - 2024”, với số lượng 200 đại biểu tham dự gồm các Sở, ban ngành, các Hội đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Cùng cam kết hỗ trợ và đồng hành cùng Cuộc thi với 05 đơn vị: Làng Công nghệ Sinh thái (ECOTECH); Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Thông tin và ỨDTBKHCN; Công ty Cổ phần One Bussiness Connection (OBC) và Công ty TNHH Hải Nam.

anh tin bai

Hình ảnh Ban Tổ chức Cuộc thi họp lần 2

Ban Tổ chức phối hợp với 9/10 huyện, thị xã, thành phố hội nghị tuyên truyền Cuộc thi. Tại Trường Chính trị tỉnh cũng đã phổ biến và tuyên truyền cho 130 đoàn viên, thanh niên của tỉnh với nội dung “Nâng cao kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số cho đoàn viên, thanh niên”. Đã triển khai treo 44 pano và 20 áp phích tuyên truyền Cuộc thi tại 10 huyện, thị xã, thành phố (bao gồm: Tp.Phan Thiết: 10 pano và 02 áp phích; huyện Phú Quý: 02 pano và 02 áp phích; 08 huyện, thị xã còn lại mỗi đơn vị: 04 pano và 02 áp phích) vượt 34 pano so với kế hoạch. Kinh phí treo 34 pano là nguồn kinh phí xã hội hoá được huy động từ sự tài trợ của Công ty TNHH Hải Nam. Công tác phối hợp Hội nghị tuyên truyền cuộc thi tương đối tốt và ý nghĩa. Hiện nay, cơ quan thường trực cuộc thi nhận được 01 giải pháp dự thi. Đến nay, các nội dung công việc thực hiện được 50% của kế hoạch. Ban Tổ chức đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban ngành, các Hội đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Có nội dung phát sinh so với kế hoạch nhưng cơ quan thường trực thực hiện đầy đủ và hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, cũng còn một số huyện chưa phối hợp tốt về công tác tuyên truyền cuộc thi.    

Để cuộc thi đạt kết quả tốt, trong thời gian tới Ban Tổ chức đề nghị tiếp tục phổ biến và tuyên truyền Thể lệ nhiều hơn đến các cơ quan, Hiệp hội, Hội đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh. Các cơ quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Hiệp hội vận động doanh nghiệp tham gia từ 70 đến 90 giải pháp dự thi. /.

Thanh Thảo

Tin khác
1 2 3 4 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang