Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
KẾ HOẠCH HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NĂM 2024 CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lượt xem: 19
Ngày 23/02/2024 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 31/KH-SKHCN về việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2024 

với các mục tiêu chính:

 - Nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

- Tìm kiếm những ý tưởng kinh doanh mới, sáng tạo của cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức trên địa bàn của tỉnh. Có những giải pháp hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để hiện thực hoá các ý tưởng kinh doanh;

- Tổ chức 01 sự kiện ngày hội khởi nghiệp;

- Tổng kết Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Thuận lần II năm 2022-2024.

Các nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Kế hoạch gồm có:

- Các tổ chức, nhóm cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới dự kiến triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Ưu tiên các dự án thuộc các sản phẩm lợi thế và sản phẩm chủ lực của tỉnh;

- Các doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Các nội dung chính được thực hiện theo Kế hoạch trong năm 2024 bao gồm:

- Thông tin, truyền thông về Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Nâng cao năng lực và dịch vụ cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Phát triển cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Hỗ trợ các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Triển khai cơ chế, chính sách hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tất cả các nội dung sẽ được thực hiện thường xuyên trong năm, với sự chủ trì của các phòng ban chuyên môn thuộc Sở KH&CN cùng sự phối hợp của các đơn vị trực thuộc Sở KH&CN và các đơn vị có liên quan.

Tin khác
1 2 3 4 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang