Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thời gian qua của tỉnh
Lượt xem: 974
Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được xem một trong những nhiệm vụ quan trọng của nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay với mục tiêu xây dựng thế hệ các doanh nghiệp sáng tạo, phát triển bền vững trong tương lai. 

 

Nhằm triển khai thực Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” được ban hành theo Quyết định số 844/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 5 năm 2016 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 4746/KH-UBND ngày 23/11/2017 hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017 – 2020. Thực hiện theo  Kế hoạch số 4746/KH-UBND ngày 23/11/2017, các cơ quan liên quan được giao nhiệm vụ đã tổ chức thực hiện nhiều nội dung hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Tổ chức tập huấn, tuyên truyền nhằm phổ biến kiến thức, giới thiệu các ý tưởng, các mô hình khởi nghiệp sáng tạo; Vận động tài trợ cho các khóa đào tạo, huấn luyện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hỗ trợ thành lập các Câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tích cực hỗ trợ, tư vấn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách. Công tác lồng ghép hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thời gian qua của tỉnh, cụ thể như sau:

Hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2020: Hỗ trợ lãi vay vốn đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị cho Dự án: “Mở rộng và hiện đại hóa phân xưởng chế biến hải sản khô, đông” của Công ty TNHH Hải Nam. Kinh phí hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn với hạn mức vay tối đa theo quy định là: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).

Lựa chọn 03 công trình sáng tạo khoa học và công nghệ của tỉnh để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019; Đề cử Công ty TNHH Hải Nam là doanh nghiệp điển hình có đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị, có nhiều sáng kiến, giải pháp sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh đáp ứng các tiêu chỉ để tham gia Chương trình “Tôn vinh doanh nghiệp, cá nhân Việt nam điển hình sáng tạo 2019”.

Tổ chức Tọa đàm: "Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên tỉnh Bình Thuận"; Triển khai Tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo trong cải cách hành chính tỉnh Bình Thuận năm 2019” tại Sở Khoa học và Công nghệ; Hỗ trợ Công ty CP XNK Bình Thuận tổ chức 02 lớp đào tạo về năng suất chất lượng: ”Cập nhật nhận thức tiêu chuẩn ISO 22000:2018” và “Cập nhật và kỹ năng đánh giá nội bộ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn BRC phiên bản 8”; Hỗ trợ, tổ chức cho 25 doanh nghiệp và nông dân tham quan các mô hình ươm tạo doanh nghiệp, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai.

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào địa phương trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của tỉnh Bình Thuận; Tổ chức lựa chọn và khảo sát 09 doanh nghiệp có khả năng đủ điều kiện để hướng dẫn thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong thời gian tới.

Hỗ trợ công tác xây dựng và triển khai các hoạt động kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị: Tổ chức triển khai 01 nhiệm vụ KHCN “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ mè đen 02 mảnh vỏ hiệu quả tại Bình Thuận. Bước đầu đã xây dựng được quy trình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất mè đen 2 mảnh vỏ hiệu quả và an toàn vệ sinh thực phẩm tại Bình Thuận; xây dựng được mô hình có quy mô 50 ha, gồm 25 ha vụ hè thu và 25 ha vụ đông xuân tại hai huyện Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình, số hộ dân tham gia trong mô hình chuỗi liên kết sản xuất là 50 hộ, thu nhập của các hộ dân trong mô hình tăng từ 10 – 20% so với các hộ ngoài mô hình.

Hiện nay vẫn chưa hình thành các cơ sở cung cấp dịch vụ tập trung hỗ trợ khởi nghiệp; các nhiệm vụ của Kế hoạch 4746/KH-UBND chưa được triển khai có chiều sâu. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do chưa có các quy định về mức chi hỗ trợ cụ thể từ nguồn ngân sách nhà nước, các khoản chi trong thời gian qua được vận dụng theo các quy định hiện hành về tổ chức hội nghị, hội thảo.

Vì vậy, để các chính sách về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sớm được triển khai cụ thể tại tỉnh Bình Thuận trong năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề ánHỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Thuận đến năm 2025”./.

Huy Thục

Tin khác
1 2 3 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang