Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Hội nghị “Tập huấn về đề xuất và triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cho các cơ quan khối Đảng”.
Lượt xem: 88
Sáng ngày 17/5/2023 tại Hội trường A, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Khoa học và công nghệ đã phối hợp tổ chức “Tập huấn về đề xuất và triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cho các cơ quan khối Đảng”.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3932 ngày 18/11/2022 liên quan đến chế độ chi nghiên cứu, biên soạn, xuất bản công trình lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch hoạt động kỷ niệm ngày Khoa học công nghệ Việt Nam (18/5/2023), ngày 17/5, sở Khoa học và công nghệ phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tập huấn về đề xuất và triển khai thực hiện các nhiệm vụ KHCN cho các cơ quan khối Đảng.

 Đến tham dự hội nghị gồm: Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh, cùng các đồng chí thuộc Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, cán bộ Tuyên-vận các xã, phường, thị trấn.

Qua gần 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử của Đảng và Kế hoạch số 120-KH/TU, ngày 24/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống đến năm 2020, cấp ủy các địa phương đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm tổ chức quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1578-CV/TU, ngày 29/10/2019 về tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng và lịch sử truyền thống để chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện.

Từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã phát hành được 42 tập lịch sử; trong đó: Tỉnh ủy đã xuất bản và phát hành 02 tập sách đó là: Hoạt động đấu tranh của chiến sĩ cách mạng tỉnh Bình Thuận trong nhà tù, trại giam ở miền Nam (1954 - 1975) và Lịch sử biên niên Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, tập I (1930 - 1954). Đối với cấp huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai biên soạn bổ sung lịch sử đảng bộ địa phương. Những kết quả nêu trên đã tạo ra những cơ sở, những điều kiện thuận lợi đối với công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống, tạo sự chuyển biến cơ bản, đồng bộ về nhận thức rõ hơn về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; xem đây là việc làm vừa thiết thực, vừa cấp bách, vừa lâu dài; đồng thời, xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hàng năm.

Thông qua Hội nghị, các đồng chí là cán bộ Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, cán bộ Tuyên-vận các xã, phường, thị trấn đã cơ bản nắm vững quy trình, cách thức đề xuất và triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở để triển khai thực hiện cho cấp mình.


ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang