Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Một số kết quả nỗi bật trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm trong năm 2023
Lượt xem: 55
Trong năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao về quản lý chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm tại Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 và Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh, đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

Về công tác phổ biến, tuyên truyền: Tổ chức Hội nghị Thúc đẩy phát triển thị trường và thương hiệu chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” cho sản phẩm nước mắm với số lượt tham dự hơn 80 đại biểu đã phổ biến tuyên truyền, rộng rãi các quy định, quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm và truy suất nguồn gốc sản phẩm đến với các cán bộ quản lý có liên quan, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nước mắm trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, giá trị và giữ vững thương hiệu nước mắm truyền thống Phan Thiết; Xây dựng chuyên mục khoa học công nghệ, tuyên truyền hàng tuần trên đài phát thanh Bình Thuận đến mọi người dân được biết; Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm.

Về công tác quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm: Cấp 04 Chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” cho sản phẩm nước mắm của Công ty TNHH Nước mắm Bà Hai, Công ty TNHH Nước mắm Phan Thiết Tiến Hải, Công ty TNHH Nước mắm Thành Lê, Công ty TNHH Phan Thiết Aroma; Hỗ trợ cho Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đăng ký gia hạn nhãn hiệu “Phan Thiết Nước Mắm – Fish Sauce, hình” tại Thái Lan, Campuchia và Hoa Kỳ” thông qua việc triển khai nhiệm vụ cấp cơ sở của TP. Phan Thiết; Hỗ trợ 03 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nước mắm tham gia kết nối trưng bày giới thiệu sản phẩm tại Chuỗi sự kiện “Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Thuận” với Chủ đề: Bình Thuận - Khơi nguồn sáng tạo”và Hội chợ Công nghệ thiết bị tỉnh Bình Thuận 2023 do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức; Thực hiện rà soát, giám sát 15 chuỗi cung ứng nước mắm an toàn mang chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” trên địa bàn tỉnh. Kết quả: các cơ sở trung tâm chuỗi duy trì điều kiện bảo đảm ATTP và điều kiện đáp ứng yêu cầu của chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn: Giấy ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn/Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/các chứng nhận chương trình quản lý chất lượng tiên tiến còn hiệu lực; ghi chép hồ sơ theo dõi sản xuất; một số cơ sở trung tâm chuỗi được chứng nhận chương trình quản lý chất lượng tiên tiến hoặc bổ sung áp dụng thêm chương trình quản lý chất lượng tiên tiến; tự công bố sản phẩm theo quy định; Thực hiện thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm giám sát chung về điều kiện, chất lượng, ATTP của các cơ sở sản xuất kinh doanh nước mắm mang chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết”: thẩm định điều kiện ATTP 11 cơ sở, kết quả các cơ sở đều đạt điều kiện ATTP theo quy định; lấy 31 mẫu nước mắm giám sát chất lượng ATTP, kết quả đều đạt yêu cầu; thanh tra 02 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 01 cơ sở/8,5 triệu đồng về hành vi “có thiết lập và áp dụng hệ thống quản lý ATTP tiên tiến nhưng không áp dụng đầy đủ trong thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm (sản xuất nước mắm) của cơ sở”.

Về công tác hỗ trợ, xúc tiến thương mại đối với sản phẩm nước mắm mang chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết”: Hỗ trợ 06 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến nước mắm tham gia Đề án “Giải pháp truy xuất nguồn gốc điện tử cho các sản phẩm OCOP Bình Thuận, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc trưng thế mạnh tỉnh Bình Thuận”, đến nay đã có 37 sản phẩm nước mắm của các cơ sở được tạo mã QR Code từ Đề án này; Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến nước mắm của tỉnh đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử ngành Công Thương 03 tỉnh Bình Thuận - Ninh Thuận - Lâm Đồng; Kết nối 32 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh với sàn thương mại điện tử Tiki tại tỉnh Bình Thuận; Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thực phẩm” cho Công ty TNHH Nước mắm Bà Hai với kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ là 300 triệu đồng; Tổ chức thực hiện các Chương trình, Kế hoạch công tác xúc tiến thương mại hỗ trợ cho Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết và các doanh nghiệp sản xuất, chế biến nước mắm tham gia các hoạt động theo Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia và Chương trình Xúc tiến thương mại của tỉnh để quảng bá, giới thiệu thương hiệu, sản phẩm “Nước mắm Phan Thiết” đến người tiêu dùng, tìm kiếm đối tác, phát triển hệ thống phân phối, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Nhìn chung, Các đơn vị sản xuất, kinh doanh nước mắm đã hiểu được lợi ích lâu dài và tầm quan trọng của việc sử dụng chỉ dẫn địa lý, đã có nhiều đóng góp để giữ gìn uy tín và phát triển thương hiệu nước mắm mang chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết”. Đa số đơn vị thực hiện đúng các quy định về quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm. Các cơ sở đều chấp hành tốt các quy định về ghi nhãn đối với sản phẩm nước mắm, trong đó có nội dung chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết”. Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào sản xuất, chế biến nước mắm giả hoặc sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” không đúng quy định của pháp luật. /.

Huỳnh Phượng

Tin khác
1 2 3 4 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang