Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg ngày 19/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
Lượt xem: 469
Ngày 19/12/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên.

Theo đó, Quyết định này quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên và hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư. Quyết định này không áp dụng đối với các dự án đầu tư thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Đối tượng áp dụng đối với cơ quan chủ trì tổ chức việc xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 11 Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nhà đầu tư; tổ chức giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ được chỉ định; cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Quyết định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định công nghệ của dự án đầu tư (Điều 4); Chứng thư giám định, tổ chức giám định được chỉ định (điều 5); Hồ sơ đăng ký chỉ định Tổ chức giám định (Điều 6); Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức giám định (Điều 7); Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ (Điều 8); Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Điều 9); Trách nhiệm của tổ chức giám định (Điều 10).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2024.

Tải về Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg

Văn Lâm

Tin khác
1 2 3 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang