Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2022 của Chi cục TCĐLCL Bình Thuận
Lượt xem: 685
Trong năm 2022, với sự quan tâm, chỉ đạo của tập thể Lãnh đạo cơ quan và sự nổ lực của các CC,VC-NLĐ, Chi cục đã triển khai các hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hoàn thành kế hoạch đề ra, tổ chức thực hiện kịp thời các chương trình và nhiệm vụ cấp trên giao, cụ thể tại các mặt như sau:

 

Về công tác tham mưuTrình và được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2022ban hành Văn bản về việc mở rộng triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND cấp xã trong năm 2023; ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 về quy định xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Bình Thuậnban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm tra hồ sơ dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của tỉnh Bình Thuận; ban hành Văn bản xác nhận Biên bản thẩm tra hồ sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của tỉnh Bình Thuận;

Tham mưu Sở KH&CN báo cáo đánh giá kết quả triển khai xây dựng, duy trì hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh năm 2021; báo cáo tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2021; báo cáo tình hình kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2021; báo cáo tình hình hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả định kỳ hàng tháng; báo cáo thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; báo cáo tham luận tại Hội nghị báo cáo phân tích chỉ số PAR INDEX, PAPI năm 2021 của tỉnh; báo cáo thực hiện quản lý nhà nước đối với hàng hoá nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh và hàng hóa số lượng ít.

Về tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật; đào tạo nguồn nhân lực: Cử 33 lượt công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, chuyên viên; đào tạo về nghiệp vụ kiểm tra HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính nhà nước; đào tạo về kiểm định, thử nghiệm, an toàn bức xạ, lấy mẫu, đấu thầu; lĩnh vực kiểm định, quan trắc môi trường lao động; tập huấn các quy định pháp luật mới về lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, tập huấn chuyển đổi số trong hoạt động trung gian của thị trường khoa học công nghệ; lớp cập nhật kiến thức trong lĩnh vực quan trắc môi trường lao động và hội nghị pháp quy về hạt nhân; tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành khoa học công nghệ năm 2022; tập huấn về an toàn bức xạ và ứng phó sự cố hạt nhân; lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở). Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL được Sở Khoa học và Công nghệ đồng ý chủ trương đầu tư hệ thống kiểm định xi téc ô tô từ Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm.

Về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượngTiếp nhận và giải quyết 03 hồ sơ công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm gạch bê tông tự chèn và gạch terazo. Tiếp tục phối hợp Sở Y tế thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo để xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Triển khai kế hoạch khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2022: đã thực hiện khảo sát 30 mẫu hàng hóa (gồm: 10 mẫu dầu nhờn động cơ đốt trong, 10 mẫu đồ chơi trẻ em và 10 mẫu thiết bị điện – điện tử), gửi 30 mẫu thử nghiệm chất lượng các chỉ tiêu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Kết quả khảo sát: phát hiện 01 mẫu ghi nhãn không đầy đủ theo quy định (không có: địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa), các mẫu dầu nhờn thử nghiệm đều đạt yêu cầu về chất lượng; riêng 10 mẫu đồ chơi trẻ em và 10 mẫu thiết bị điện – điện tử đang chờ kết quả thử nghiệm. Đồng thời Chi cục cũng đã gửi văn bản thông báo đến cửa hàng kinh doanh mặt hàng dầu nhờn có nhãn ghi không đầy đủ theo quy định để biết thực hiện kinh doanh đúng quy định pháp luật về nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường. Mua, trang bị mới 48 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN. Triển khai kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn thế giới (14/10) năm 2022. Văn bản góp ý các dự thảo các Quyết định do Thủ tướng Chính phủ, các Thông tư của Bộ KHCN ban hành. Tổ chức thẩm tra hồ sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của tỉnh. Đã hoàn tất hồ sơ và bàn giao cho Sở Y tế.

 Về công tác quản lý đo lườngTriển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01); chủ trì phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bắc Bình tổ chức thực hiện kiểm định 87 cân thông dụng và 01 cân đối chứng tại chợ Hải Ninh. Triển khai công tác kiểm định đối chứng công tơ điện trong năm 2022 và giai đoạn 3 năm (2023-2025); báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2021. Xây dựng Kế hoạch phối hợp giữa Phòng Cảnh sát Kinh tế và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống vi phạm, tội phạm về hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; công văn đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác phối hợp quan lý đo lường năm 2022. Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam. Văn bản góp ý các dự thảo các Quyết định do Thủ tướng Chính phủ, các Thông tư của Bộ KHCN ban hành. Triển khai khảo sát về đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu: tiến hành khảo sát 71 mẫu xăng, dầu, kết quả các mẫu khảo sát không có dấu hiệu vi phạm về đo lường, chất lượng. Phối hợp với Cục Thuế tỉnh thực hiện dán tem niêm phong công tơ tổng cột đo xăng dầu tại 59 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh trong việc giám sát lấy mẫu dầu nhờn. Tổ chức 01 Lớp tập huấn các quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng cho các tổ chức sản xuất, kinh doanh.

 Về công tác thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT): Báo cáo tình hình triển khai công tác TBT tại tỉnh trong năm 2021 gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Biên tập và đăng 04 bản tin TBT điện tử. Biên tập, cập nhật 178 tin, bài về hoạt động của Chi cục và các thông tin có liên quan lên website Chi cục; gửi 65 tin hoạt động Chi cục để đăng tải trên website Sở.

 Về công tác thanh tra, kiểm tra: Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch tại 45 tổ chức, cá nhân kinh doanh các lĩnh vực (khí dầu mỏ hóa lỏng; kinh doanh điện sinh hoạt có sử dụng phương tiện đo nhóm 2; thiết bị điện- điện tử; mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, vàng và vàng trang sức mỹ nghệ, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; kinh doanh dịch vụ taxi sử dụng taximet; tổ chức hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Kết quả thanh tra, kiểm tra chưa phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa. Ngoài ra, tham gia phối hợp các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành của BCĐ 389 tỉnh, UBND thành phố Phan Thiết, Thanh tra Sở Công Thương, Thanh tra Sở KH&CN, Ngân hàng Nhà nước- Chi nhánh tỉnh Bình thuận tổ chức kiểm tra tại 48 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (xăng dầu; buôn bán hải sản; kinh doanh lĩnh vực điện lực; kinh doanh mua, bán vàng miếng, sản xuất, mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ; đơn vị y tế), thực hiện lấy 04 mẫu xăng dầu để thử nghiệm đánh giá chất lượng. Kết quả kiểm tra không có tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về đo lường, chất lượng, các mẫu thử nghiệm đều đạt yêu cầu.

Về công tác nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và triển khai Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốcXây dựng kế hoạch triển khai Chương trình năng suất chất lượng và Đề án truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh trong năm 2022. Trình UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ tổ chức 03 khóa đào tạo nâng cao năng suất chất lượng cho Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Bình Thuận, Công ty CP Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn và Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận. Báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2021; tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 07/CT-TTg trong 6 tháng và năm 2022 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Về hoạt động quản lý ISO hành chính côngBáo cáo tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021. Đồng thời, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai việc duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2022. Phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021; chấm điểm chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh về hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022. Triển khai các hoạt động kiểm tra tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan trong năm 2022. Đã kiểm tra trực tiếp tại 32/32 cơ quan, đơn vị và kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo đối với 112 cơ quan, đơn vị về hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. Tổ chức 04 lớp tập huấn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn với 595 lượt người tham dự. Triển khai các hoạt động mở rộng xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các UBND xã.

Về hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật TC-ĐL-CLBáo cáo đánh giá triển khai thực hiện Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Triển khai thực hiện tuyển dụng viên chức 2022, tuyển dụng được 03 viên chức/03 vị trí tuyển dụng; thực hiện hiệu chuẩn thiết bị 2022; phục vụ kiểm tra nhà nước về đo lường do Chi cục TCĐLCL chủ trì; 01 viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trườngđược Cục ATBXHN cấp phép tiến hành công việc bức xạ; được Cục QLCLNLSTS chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phầm theo Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNThoàn thành khắc phục kiểm tra công tác hoạt động quan trắc môi trường lao động của Cục quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế. Phục vụ đánh giá chỉ định kiểm định phương tiện đo Tiêu cự kính mắt; hồ sơ điều chỉnh bổ sung đăng ký theo Nghị định 105/2016/NĐ-CP trong lĩnh vực nhiệt. Phục vụ đánh giá lại và đánh giá mở rộng HTQLCL phù hợp theo TCVN ISO/IEC 17025:2017. Hoạt động sự nghiệp: Thử nghiệm 5.527 mẫu (lĩnh vực an toàn thực phẩm, đất, nước, phân bón, môi trường và vật liệu xây dựng); kiểm định, hiệu chuẩn 23.286 lượt phương tiện đo và đo 546 điểm điện trở tiếp đất.

Công tác tổng hợp: Tổ chức Hội nghị và báo cáo kết quả hội nghị công chức, người lao động năm 2021; xây dựng các kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, tổ chức xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hoá; chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022. Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 và quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 các chức danh lãnh đạo, quản lý. Thực hiện công tác tự kiểm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan, đơn vị; rà soát, báo cáo danh mục vị trí công tác định kỳ phải chuyển đổi. Sửa đổi, bổ sung các quy chế hoạt động tại Chi cục: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Chi cục, Hướng dẫn việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động hàng tháng. Ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ISO của Chi cục, Quyết định công bố sửa đổi, bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; lập danh mục thành phần hồ sơ giải quyết TTHC cần số hóa. Báo cáo thực hiện biên chế năm 2022 và xây dựng kế hoạch biên chế năm 2023; kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập hàng năm; tình hình và kết quả thực hiện Quy chế dân chủ; kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính định kỳ; phục vụ Đoàn kiểm tra Quy chế dân chủ và thanh tra về công tác phòng chống tham nhũng tại Chi cục và Đoàn kiểm tra công tác CCHC do Sở KH&CN chủ trì. Công khai tài chính ngân sách và tình hình sử dụng biên lai định kỳ theo quy định. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 và xây dựng dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức năm 2022. Tờ trình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. Xây dựng kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC. Quyết định kiện toàn Đội phòng cháy và chữa cháy của Chi cục. Tổ chức trực SSCĐ, bảo vệ cơ quan nhân dịp các ngày Lễ, Tết đảm bảo an ninh an toàn; cử lực lượng Tự vệ cơ quan tham gia huấn luyện năm 2022. Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo và hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND TP.Phan Thiết.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, Chi cục xây dựng phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023 với những nội dung trọng tâm sau:

1. Giải quyết 100% hồ sơ các thủ tục hành chính đúng pháp luật, đúng thời gian quy định.

2. Hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa được phê duyệt trong năm 2023.

3. Thực hiện giám sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường năm 2023 theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

4. Tiếp tục thực hiện kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2023; tổ chức tập huấn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan trên địa bàn tỉnh; triển khai hướng dẫn xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho 18 UBND cấp xã.

5. Biên tập, thực hiện Bản tin TBT điện tử năm 2023.

6. Tổ chức lớp tập huấn, phổ biến những quy định về đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa thuộc ngành khoa học và công nghệ quản lý.

7. Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh trong năm 2023.

8. Triển khai các nội dung của Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trong năm 2023.

9. Thu sự nghiệp đạt và vượt mục tiêu đề ra.

10. Được Văn phòng Công nhận Chất lượng công nhận lại Hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Duy trì có hiệu quả chỉ định các bộ ngành. Được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định kiểm định xitec ô tô.

                                                                                                Thiên Hòa


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang