Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 117
  • Trong tuần: 4 597
  • Tháng hiện tại: 27 897
  • Tổng lượt truy cập: 1059225
Đăng nhập
Quy định mới về mức thu phí thẩm định lĩnh vực năng lượng nguyên tử
Lượt xem: 520
Ngày 22/12/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 116/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Theo đó, Thông tư số 116/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 287/2016/TT-BTC như sau: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ), Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao nhiệm vụ cấp giấy phép, giấy đăng ký hoạt động, chứng chỉ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân là tổ chức thu phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư này.

Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí, lệ phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Tổ chức thu phí, lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được và số tiền phí thu được (theo tỷ lệ quy định tại Điều 6 Thông tư này) vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 303/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

Thông tư số 116/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm 7 như sau: Phí thẩm định nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ trên trung bình là 3,5 triệu đồng/1 nguồn hoặc 1 lô nguồn để sử dụng trong 1 thiết bị; phí thẩm định nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ trung bình là 1 triệu đồng/nguồn; phí thẩm định nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ dưới trung bình là 500 nghìn đồng/nguồn.

Trường hợp gia hạn giấy phép thì thu bằng 75% mức thu phí thẩm định lần đầu theo quy định tại thông tư này.

Thông tư số 116/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 05/02/2022./.\

Việt Hùng

Tin khác
1 2 3 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang