Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.
Lượt xem: 694
Ngày 20/9/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ký ban hành Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ. 

Thông tư gồm có 3 chương và 15 điều, quy định cụ thể các hành vi vi phạm như: vi phạm về khai báo; vi phạm về kiểm soát liều chiếu xạ; vi phạm quy định về kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị; vi phạm quy định về bảo hộ lao động cho nhân viên bức xạ; vi phạm quy định về báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ; vi phạm quy định về vận chuyển vật liệu phóng xạ và các hành vi vi phạm khác về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và hành vi cản trở hoạt động thanh tra, kiểm tra. Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định xử lý đối với các tổ chức hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử gồm các hành vi: vi phạm quy định về đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; vi phạm quy định về chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; vi phạm khác trong hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 11 năm 2023 và thay thế Thông tư số 27/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP. 

Mai Nga

Tin khác
1 2 3 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang