Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Công tác Quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023
Lượt xem: 153
Thực hiện quy định của Luật năng lượng nguyên tử, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận báo cáo công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023 đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân luôn được Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận quan tâm. Sở đã ban hành thông báo số 1546 /TB-SKHCN ngày 16/11/2023 triển khai phổ biến các văn bản lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân được Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính ban hành trong năm 2023 đến UBND các huyệ/thị xã/thành phố và các cơ sở sử dụng X-quang như Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến và Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN ngày 20/9/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.

Hướng dẫn 27 lượt cho các cơ sở y tế thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực an toàn bức xạ. Thực hiện việc tuyên truyền và hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật thông qua việc thanh, kiểm tra an toàn bức xạ năm 2023. Định kỳ 6 tháng/lần, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp rà soát các cơ sở y tế có sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế chưa được cấp phép tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh báo cáo Sở KHCN để được hướng dẫn thực hiện đăng ký, khai báo theo quy định.

Tổ chức 01 hội nghị tập huấn và diễn tập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân năm 2023 cho các thành viên của Ban Chỉ huy, Tổ Chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân của tỉnh Bình Thuận, đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách về lĩnh vực khoa học và công nghệ của UBND các huyện, thị xã, thành phố, cùng với đại diện lãnh đạo, người phụ trách an toàn và nhân viên bức xạ của các đơn vị có sử dụng nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh.

Tiếp nhân 27 thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân từ Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận, kết quả đã trả 27 kết quả thủ tục hành chính đúng và sớm hẹn. Rà soát sửa đổi, bổ sung 07 quy trình giải quyết nội bộ thuộc lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân.

Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ huy và Tổ Chuyên viên giúp việc ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân của tỉnh Bình Thuận.

Tham mưu văn bản đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cho ý kiến đầu tư xây dựng Trạm Quan trắc và Cảnh báo phóng xạ môi trường Bình Thuận. Sau khi có ý kiến trả lời của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Sở đã có Công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đầu tư xây dựng Trạm Quan trắc và Cảnh báo phóng xạ môi trường Bình Thuận. Ngày 12/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 683/QĐ-UBND về việc thu hồi quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trạm quan trắc và Cảnh báo phóng xạ môi trường Bình Thuận, với lý do: Mục tiêu của dự án Trạm quan trắc và Cảnh báo phóng xạ môi trường Bình Thuận không còn phù hợp nên không tiếp tục đầu tư dự án.

Có ý kiến đối với việc tạm ngưng tiến hành công việc bức xạ đối với các thiết bị X-quang bị hư hỏng, không đủ điều kiện đưa vào sử dụng tại 05 cơ sở y tế có sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế của Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân, Công ty TNHH Bệnh viện An Phước và Phòng chụp X-quang chẩn đoán KTS BS. Nguyễn Châu Quang Toản, Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam và Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết.

anh tin bai

Thanh tra an toàn bức xạ và hạt nhân tại phòng đặt máy sắc ký khí ở tầng 4 Phòng Thử nghiệm thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

Công tác thanh tra an toàn bức xạ và hạt nhân: Thực hiện thanh tra đối với 20 cơ sở bức xạ trên địa bàn tỉnh. Qua kết quả thanh tra cho thấy các tổ chức lưu trữ, sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế có nhiều cố gắng trong việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn bức xạ như: sử dụng thiết bị X-quang đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ và còn thời hạn sử dụng; có bổ nhiệm người phụ trách an toàn theo quy định; nhân viên bức xạ được trang bị liều kế cá nhân; trang bị bảo hộ lao động; được đào tạo về an toàn bức xạ và đọc liều kế định kỳ; người phụ trách an toàn đã được cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; thiết bị X-quang đã được kiểm định định kỳ và còn thời hạn theo quy định./.

Việt Hùng

Tin khác
1 2 3 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang