Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 năm 2024
Lượt xem: 53
Nhằm tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan của tỉnh thực hiện tốt hoạt động này để nâng cao chất lượng, hiệu quả áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động cải cách hành chính của tỉnh. Ngày 15/3/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 926/KH-UBND về việc kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2024.

Với mục đích và yêu cầu:Giám sát, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính Nhà nước của tỉnh thực hiện tốt hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015;Đánh giá kết quả triển khai hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan, từ đó đề xuất thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong công tác cải cách hành chính tại các cơ quan và việc kiểm tra bảo đảm chính xác, khách quan, không gây trở ngại đến các hoạt động của cơ quan được kiểm tra.

Theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì kiểm tra, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động kiểm tra. Kết thúc kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Đối tượng kiểm tra: gồm 162 cơ quan, đơn vị đang triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Trong đó,kiểm tra tại trụ sở cơ quan là 40 đơn vị và kiểm tra qua hồ sơ và báo cáo là 122 đơn vị. Thời gian kiểm tra cụ thể do Sở Khoa học và Công nghệ sắp xếp, thông báo đến các cơ quan, đơn vị.

Nội dung kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

Lê Xin
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang