Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Sở Khoa học và Công nghệ: Triển khai tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh
Lượt xem: 116
Trong thời gian qua, một số tài khoản cá nhân được cấp để thực hiện khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDL) về dân cư thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã để lộ lọt thông tin về tài khoản, chia sẻ thông tin về tài khoản cho người khác trong đơn vị sử dụng tra cứu thông tin phục vụ hoạt động nghiệp vụ chuyên môn, dẫn đến tình trạng một số tài khoản có số lượng truy cập các dịch vụ tra cứu, khai thác thông tin CSDL quốc gia về dân cư tăng đột biến, vượt ngưỡng. Từ đó, đơn vị quản lý Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (thuộc Bộ Công an) đã thực hiện ngắt kết nối quyền truy cập khai thác thông tin CSDL quốc gia về dân cư đối với tỉnh Bình Thuận.

Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng và thực hiện nghiêm quy định tại Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Giám đốc Sở chỉ đạo toàn thể công chức, viên chức thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung như:

- Sử dụng, khai thác các phần mềm dùng chung của tỉnh: thực hiện thay đổi mật khẩu mặc định, thiết lập mật khẩu các tài khoản được cấp có độ phức tạp cao (độ dài tối thiểu 8 ký tự và bao gồm: ký tự hoa, ký tự thường, ký tự đặc biệt và chữ số); Nghiêm cấm đăng nhập, đấu nối, truy cập trái phép vào các phần mềm dùng chung của tỉnh; không đặt chế độ ghi nhớ mật khẩu khi sử dụng; khi khai thác, sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh tại các điểm truy cập Internet công cộng, tuyệt đối không đặt chế độ lưu trữ mật khẩu trong các trình duyệt”.

- Thực hiện bảo mật thông tin tài khoản và nghiêm cấm hành vi chia sẻ thông tin tài khoản sử Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh cho người khác.

- Nghiêm cấm hành vi sử dụng các công cụ để thực hiện tra cứu thông tin CSDL quốc gia về dân cư trái quy định. Trường hợp để xảy ra mất an toàn thông tin mạng thì cá nhân, tổ chức có liên quan phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Huỳnh Phượng


ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang