Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Cuộc thi“Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023” của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024
Lượt xem: 349
Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2024 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, Sở được giao nhiệm vụ “Nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện các sáng kiến về cải cách hành chính, tập trung vào những nội dung cải cách hành chính mà cơ quan thực hiện chưa tốt”. 

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 và lựa chọn được các giải pháp, sáng kiến độc đáo, sáng tạo, hiệu quả thiết thực để áp dụng vào thực tiễn góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính của Sở trong năm 2024, Sở đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-SKHCN ngày 05/02/2024 tổ chức cuộc thi Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023”. Sở đã quán triệt, triển khai thực hiện đối với công chức, viên chức trong toàn Sở diễn ra từ ngày 05/02/2024 đến ngày 01/3/2024. Qua đó, đã tổ chức chấm thi và công nhận đối với 04/12 giải pháp/sáng kiến đạt giải cuộc thi.

anh tin bai

Đồng thời, tổ chức thực hiện triển khai, áp dụng 04 giải pháp/sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại Sở trong năm 2024 như sau:

1. Giải pháp “Thiết kế poster tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến”. Tác giả: Nguyễn Duy Linh - Phòng Quản lý khoa học.

2. Giải pháp “Giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thanh toán tiền trực tuyến cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024”. Tác giả: Huỳnh Thị Kim Phượng - Phòng Quản lý chuyên ngành.

3. Giải pháp “Khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc tham mưu Quyết định công bố các thủ tục hành chính, công bố quy trình điện tử TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền tham mưu, quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ phân cấp”. Tác giả: Trần Nguyễn Hiền Thảo - Văn phòng Sở.

4.  Giải pháp “Giải pháp cải thiện tỷ lệ hồ sơ TTHC liên thông của cơ quan, đơn vị tiếp nhận được giải quyết đúng hạn 100%”. Tác giả: Hồ Việt Hùng - Phòng Quản lý khoa học./.

Thiên Hương

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang