Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành thủ tục hành chính về lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ trong tháng 3 năm 2024.
Lượt xem: 41
Ngày 19/3/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 405/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính mới ban hành về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Về danh mục các thủ tục hành chính cấp trung ương có 03 thủ tục:

1. Thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ.

2. Thủ tục xét tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

3. Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân không cư trú, không hoạt động tại Việt Nam.

- Về thủ tục hành chính cấp tỉnh có 01 thủ tục:

1. Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Quyết định số 405/QĐ-BKHCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2024./.

Việt Hùng

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang