Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 năm 2023
Lượt xem: 674
Tiếp tục Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước và triển khai Kế hoạch số 2145/KH-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh về triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 – 2025.

Nhằm tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan của tỉnh thực hiện tốt hoạt động này để nâng cao chất lượng, hiệu quả áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động cải cách hành chính của tỉnh. Ngày 02/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 612/KH-UBND về việc kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2023.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì kiểm tra, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động kiểm tra. Kết thúc kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Theo Kế hoạch, đối tượng kiểm tra: gồm 144 cơ quan, đơn vị đang triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Trong đó,  kiểm tra tại trụ sở cơ quan: 34 đơn vị và kiểm tra qua hồ sơ và báo cáo: 110 đơn vị. Thời gian kiểm tra cụ thể do Sở Khoa học và Công nghệ sắp xếp, thông báo đến các cơ quan, đơn vị.

Nội dung kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ./.

          Lê Xin


Tin khác
1 2 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang