Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SO SÁNH LIÊN PHÒNG VỀ ĐO LƯỜNG
Lượt xem: 92
Ngày 18/7/2023 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 1537/QĐ-BKHCN về việc Ban hành “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện chương trình so sánh liên phòng về đo lường”.
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SO SÁNH LIÊN PHÒNG VỀ ĐO LƯỜNG

Ngày 18/7/2023 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 1537/QĐ-BKHCN về việc Ban hành “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện chương trình so sánh liên phòng về đo lường”.Quyết định này hướng dẫn việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình so sánh liên phòng về đo lường nhằm thực hiện đánh giá năng lực kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường của tổ chức tham gia thực hiện chương trình so sánh liên phòng.

Đối tượng áp dụng gồm: Tổ chức chủ trì thực hiện chương trình so sánh liên phòng; tổ chức điều phối chương trình so sánh liên phòng; tổ chức tham gia thực hiện chương trình so sánh liên phòng và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Các chương trình so sánh liên phòng gồm: Chương trình so sánh liên phòng cấp quốc gia và chương trình so sánh liên phòng cấp cơ sở.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.Để biết thêm chi tiết xem Quyết định đính kèm./.

Quốc HưngTin khác
1 2 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang