Cải cách hành chính
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 66
  • Hôm nay: 664
  • Trong tuần: 23 069
  • Trong tháng: 65 998
  • Tất cả: 820484
Đăng nhập
Lượt xem: 258

Kết quả khảo sát chất lượng hàng hóa năm 2022 tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Trong năm 2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã tiến hành khảo sát chất lượng một số sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Khoa học và công nghệ, bao gồm: dầu nhờn động cơ đốt trong, đồ chơi trẻ em và thiết bị điện – điện tử tại một số cửa hàng kinh doanh trên địa bàn các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, thị xã La Gi và thành phố Phan Thiết.

Qua khảo sát về nhãn hàng hóa, dấu hợp quy: đa số các mặt hàng dầu nhờn động cơ đốt trong, đồ chơi trẻ em và thiết bị điện – điện tử được kinh doanh có nhãn (nhãn phụ) đúng quy định, có gắn dấu hợp quy. Tuy nhiên vẫn có loại dầu nhờn động cơ đốt trong, đồ chơi trẻ em bày bán tại một số cửa hàng không có địa chỉ của cơ sở sản xuất, nhập khẩu. 

Về khảo sát các chỉ tiêu chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã gửi thử nghiệm 30 mẫu hàng hóa, kết quả như sau:

- Có 26/30 mẫu thử nghiệm đạt các chỉ tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, cụ thể: 10/10 mẫu dầu nhờn động cơ đốt trong đạt các chỉ tiêu chỉ số độ nhớt, ăn mòn lá đồng, cặn không tan trong pentan theo QCVN 14:2018/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dầu nhờn động cơ đốt trong; 02/06 mẫu đồ chơi trẻ em đạt chỉ tiêu về an toàn cơ lý và 04/04 mấu đồ chơi trẻ em đạt chỉ tiêu về hàm lượng các nguyên tố xâm nhập: 08 nguyên tố (Sb, As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se) theo QCVN 03:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em; 10/10 mẫu thiết bị điện – điện tử đạt các chỉ tiêu về bảo vệ chống chạm ngẫu nhiên và các bộ phận mang điện, công suất và dòng điện theo QCVN 04:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đối với thiết bị điện và điện tử.

Có 04/30 mẫu thử nghiệm không đạt chỉ tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, cụ thể: 04/06 mẫu đồ chơi trẻ em không đạt chỉ tiêu an toàn cơ lý (02 mẫu thử kéo có đinh vít rời ra tạo thành đầu nhọn nguy hiểm, 01 mẫu chiều dày màng nhựa hoặc túi nhựa dùng làm bao gói và có trong đồ chơi không đạt yêu cầu, 01mẫu chiều dày màng nhựa hoặc túi nhựa dùng làm bao gói và có trong đồ chơi, độ ồn không đạt yêu cầu) theo QCVN 03:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em.

Qua đó Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông tin đến các đơn vị có liên quan nắm tình hình, có kế hoạch quản lý các sản phẩm, hàng hóa này trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời khuyến cáo đến các cá nhân, tổ chức kinh doanh để thực hiện kinh doanh hàng hóa đúng quy định pháp luật về nhãn, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường trong thời gian tới./.

Phạm Hưng


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang