Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận tổ chức Hội nghị Công chức- Người lao động năm 2022
Lượt xem: 773
Thực hiện Công văn số 2044/UBND-SNV ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 160/KH-BNV ngày 12/4/2016 của Bộ Nội vụ triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ.

Sáng ngày 23/12/2022, được sự chỉ đạo của Chi bộ, Ban lãnh đạo Chi cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng cùng Tổ Công đoàn, Chi cục đã long trọng tổ chức Hội nghị công chức-người lao động nhằm đánh giá lại nghị quyết hội nghị đề ra trong năm 2022, đồng thời xây dựng và đưa ra phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2023.

Tại Hội nghị các báo cáo viên đã báo cáo các nội dung: Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức và người lao động năm 2021; tình hình thực hiện một số chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của công chức, người lao động; tình hình tài chính của đơn vị, của công đoàn; tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022 và các nội dung có liên quan. Toàn thể công chức và người lao động đã tích cực tham gia thảo luận và nhất trí với các dự thảo báo cáo và dự thảo các quy chế có liên quan. Tại Hội nghị, Ban Thanh tra nhân dân Chi cục cũng đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới (2023-2024).

Cuối buổi Hội nghị, Ban Lãnh đạo Chi cục cũng đã trao các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân: Năm 2022 được Sở Khoa học và Công nghệ khen tặng danh hiệu lao động tiên tiến cho 3 tập thể và 14 cá nhân; 02 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua; ngoài ra, được Giám đốc Sở tặng giấy khen 1 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời, đề nghị Sở KH&CN trình UBND tỉnh tặng bằng khen đối với tập thể Chi cục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và 01 cá nhân có thành tích 02 năm liền đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Phát huy kết quả đạt được trong phong trào thi đua năm 2022, động viên toàn thể công chức và người lao động thực hiện tốt những chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023.

Hội nghị đã thống nhất đưa ra Nghị quyết thực hiện trong năm 2022 với các tiêu chí sau:

1. Tổ chức thực hiện đạt 100% nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở KH&CN giao.

2. Đảm bảo 100% công chức, người lao động chấp hành tốt các chính sách pháp luật của nhà nước và quy định nội quy, quy chế cơ quan.

3. Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 4. Các tiêu chí phấn đấu:

a) Cơ quan đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” và 100% gia đình công chức, người lao động đạt gia đình văn hóa.

b) Đảm bảo 100% công chức, người lao động được học tập, phổ biến Nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước.

c) Tập thể Chi cục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

d) Cá nhân: trên 90% cá nhân đạt danh hiệu “lao động tiên tiến”; trong đó có từ 01 cá nhân đạt danh hiệu “chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”.

Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp, các nội dumg được tập thể công chức, người lao động Chi cục thống nhất biểu quyết thông qua, đạt tỉ lệ 100%./.

Thiên Hòaipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang