Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Phê duyệt kết quả tuyển chọn nhiệm vụ KHCN “Hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp thuộc tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2023-2025”.
Lượt xem: 105
Ngày 30/11/2023, UBND tỉnh có quyết định số 2517/QĐ-UBND phê duyệt kết quả tuyển chọn nhiệm vụ  KHCN “Hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp thuộc tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2023-2025”. Đơn vị chủ trì thực hiện đề tài là Chi Cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận, chủ nhiệm đề tài: KS. Ngô Minh Toàn.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, các doanh nghiệp chủ yếu là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Số lượng các doanh nghiệp này chiếm hơn 95% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp này thường có chiến lược và định hướng sản xuất – kinh doanh thiếu ổn định, hoạt động trong giai đoạn với bối cảnh tình hình kinh tế chung có nhiều biến động, vì vậy việc quan tâm triển khai áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp còn hạn chế.

Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo kế hoạch số 1009/KH-UBND ngày 26/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về thực hiện “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030. Trọng tâm là xây dựng các mô hình hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh - dịch vụ thông minh; tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Từ đó, góp phần thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp của tỉnh Bình Thuận.

Trên cơ sở đó, Ngày 18/11/2022 UBND tỉnh đã đặt hàng thực hiện nhiệm vụ KHCN (tại Quyết định số 2444/QĐ-UBND): “Hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp thuộc tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2023-2025”.

Ngày 30/11/2023, UBND tỉnh có quyết định số 2517/QĐ-UBND phê duyệt kết quả tuyển chọn nhiệm vụ  KHCN “Hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp thuộc tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2023-2025”, với:

-       Mục tiêu chính: Xây dựng 12 mô hình hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh Bình Thuận áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh - dịch vụ thông minh; tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Sản phẩm chính: Bộ tiêu chí về xét tuyển chọn doanh nghiệp tham gia; 12 mô hình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa. Trong đó, ưu tiên cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hàng hóa xuất khẩu hoặc các sản phẩm lợi thế của địa phương. Cụ thể gồm: 05 mô hình hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001/ISO 22000/HACCP); 02 mô hình hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng (5S/ KPI); 05 mô hình hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật; Báo cáo tổng hợp kết quả triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến nâng cao năng suất tại doanh nghiệp.

Đơn vị sử dụng kết quả sau khi nghiên cứu: Doanh nghiệp tham gia thực hiện mô hình; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận.

Hiện nay, Đề tài đã được ký hợp đồng và triển khai các công việc theo tiến độ hợp đồng./.

Kiều Diễm

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang