Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ trình ủy ban nhân dân tỉnh đặt hàng thực hiện trong kế hoạch năm 2023 (đợt 2)
Lượt xem: 247
Trong ba ngày 29/6,03/7, 04/7/2023 Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2023 (đợt 2) thuộc các lĩnh vực khoa học Nông nghiệp; Xã hội – nhân văn;  Kỹ thuật và công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2023 (đợt 2) nhằm xác định danh mục các nhiệm vụ KH&CN thực hiện và không thực hiện, những vấn đề cần chỉnh sửa, bổ sung và phương thức thực hiện đối với từng nhiệm vụ khoa học công nghệ. Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được đánh giá theo 04 tiêu chí: (1) Tính cấp thiết của việc thực hiện đề tài; (2) Tính liên ngành, liên vùng và tầm quan trọng của vấn đề khoa học đặt ra trong đề xuất đặt hàng; (3) Khả năng không trùng lắp của đề tài với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện; (4) Nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn lực của tỉnh cho việc thực hiện đề tài.

anh tin bai
anh tin bai

Hội đồng KH&CN đã tiến hành thảo luận, đánh giá, phân tích để thống nhất tên, định hướng mục tiêu, sản phẩm dự kiến, kiến nghị phương thức thực hiện (tuyển chọn hoặc giao trực tiếp) và đề xuất địa chỉ tổ chức ứng dụng kết quả sau khi nghiên cứu. Qua đó, xác định danh mục nhiệm vụ khoa học thực hiện trong năm 2023 (đợt 2) và những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa cho từng nhiệm vụ.

Qua các buổi làm việc, hội đồng tư vấn đã chọn được 06 đề xuất cho năm 2023 (đợt 2). Trong đó, có 04 đề xuất thuộc lĩnh vực nông nghiệp và 02 đề xuất thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn. Đối với các đề xuất đã được chọn, Sở KH&CN sẽ hoàn thành các thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện trong năm 2023 (đợt 2)./.

Kiều Diễm

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang