Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Công bố danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ.
Lượt xem: 82
Căn cứ Quyết định số 405/QĐ-BKHCN ngày 19/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngày 03/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 817/QĐ-UBND về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Theo đó, công bố đối với 01 thủ tục hành chính mới ban hành “Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam” (mã số 3.000259). Đồng thời, bãi bỏ 01 thủ tục “Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (mã số 2.000058) tại thứ tự số 6 mục III Phụ lục I Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2024./.

1. Danh mục thủ tục Tải về

2. Quy trình nội bộ  Tải về
 
 Quyết định số 817/QĐ-UBND  Tải về

Thiên Hương

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang