Cải cách hành chính
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 524
  • Trong tuần: 22 929
  • Trong tháng: 65 858
  • Tất cả: 820344
Đăng nhập
Lượt xem: 298

Phê duyệt kết quả tuyển chọn nhiệm vụ KHCN “Xây dựng mô hình quản lý, phát triển nhãn hiệu tập thể cho 10 sản phẩm OCOP tỉnh Bình Thuận”

Ngày 23/12/2022, UBND tỉnh có quyết định số 2726 /QĐ-UBND phê duyệt kết quả tuyển chọn nhiệm vụ   KHCN “Xây dựng mô hình quản lý, phát triển nhãn hiệu tập thể cho 10 sản phẩm OCOP tỉnh Bình Thuận” . Đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ là Trung tâm thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Bình Thuận, chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Quang Thịnh. 

1.Tên đề tài: Xây dựng mô hình quản lý, phát triển các nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm OCOP tỉnh Bình Thuận

2. Mục tiêu đề tài:

Mục tiêu chung:

Xây dựng mô hình quản lý, phát triển nhãn hiệu cho 07 sản phẩm OCOP tỉnh Bình Thuận, góp phần giúp các nhãn hiệu tập thể trở thành thương hiệu mạnh trên thị trường thông qua việc tạo lập thành công nhãn hiệu tập thể cho 07 sản phẩm OCOP tỉnh Bình Thuận nhằm duy trì danh tiếng sản phẩm, nâng cao giá trị thương phẩm, tạo điều kiện quản lý chất lượng sản phẩm, quảng bá sản phẩm qua đó mở rộng thị trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nâng cao đời sống người dân sản xuất và kinh doanh.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng và bảo hộ thành công 07 nhãn hiệu tập thể cho 07 sản phẩm OCOP của tỉnh Bình Thuận.

- Xây dựng thành công mô hình quản lý, quy chế quản lý và hệ thống các công cụ, phương tiện quản lý 07 nhãn hiệu tập thể cho 07 sản phẩm OCOP của tỉnh Bình Thuận.

          - Xây dựng hệ thống nhận diện, phương tiện quảng bá và phát triển 07 nhãn hiệu tập thể cho 07 sản phẩm OCOP của tỉnh Bình Thuận.

- Áp dụng thành công việc quản lý, phát triển nhãn hiệu tập thể tại 07 đơn vị.

3. Sản phẩm chính của đề tài:

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm OCOP tỉnh Bình Thuận.

- Mô hình quản lý, quy chế quản lý và hệ thống các công cụ, phương tiện quản lý 07 nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm OCOP của tỉnh Bình Thuận.

- Hệ thống nhận diện, phương tiện quảng bá và phát triển 07 nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm OCOP của tỉnh Bình Thuận.

- Sổ tay hướng dẫn quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể.

- 01 Chuyên mục truyền hình.

- 01 bài viết được đăng trên Bản tin khoa học và công nghệ Bình Thuận

4. Đơn vị sử dụng kết quả sau khi nghiên cứu:

- Sử dụng trực tiếp: Sở Khoa học và Công nghệ; Tổ chức, cá nhân có đối ứng kinh phí.

- Sử dụng gián tiếp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Các cơ quan thực thi sở hữu trí tuệ; các đơn vị khác có liên quan..

5. Thời gian thực hiện: 24 tháng.

Việc hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo hình thức nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm OCOP tại Bình Thuận trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết nhằm góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế, tạo dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm, dịch vụ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu cho tập thể.

Hình ảnh họp hội đồng tuyển chọn đề tài

 

Kiều Diểm

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang