Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Thông báo mời tham gia đấu thầu - Gói thầu số 9 "Cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Nâng cao năng lực của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ"
Lượt xem: 478
Thực hiện Quyết định số 242 /QĐ-SKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 9, 9a, 9b và 9c thuộc Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Nâng cao năng lực Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ khoa học công nghệ Bình Thuận, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức đấu thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng để lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị cho dự án. Trong lần đấu thầu trước, do các hồ sơ dự thầu không đạt yêu cầu của hồ sơ mời thầu nên  chủ đầu tư đã ban hành quyết định hủy thầu. 

Hiện nay, gói thầu số 9 đang được tổ chức mời thầu lần 2 trên website: http://thongtindauthau.com.vn với chi tiết như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 9: Cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Nâng cao năng lực của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ

- Nguồn vốn : Ngân sách tỉnh

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian nhận HSDT: từ 09 giờ 06 phút ngày 16/7/2021 đến 10 giờ 00 ngày 26/7/2021.

- Bảo đảm dự thầu: 39.000.000 đồng.

- Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh

- Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 26/7/2021.

- Thời gian mở thầu: 10 giờ 00 ngày 26/7/2021.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày./.

Trần Thị Đàm


ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang