Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Thông báo mời tham gia đầu thầu - Gói thầu số 7 "Cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Nâng cao năng lực Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng"
Lượt xem: 431
Thực hiện Quyết định số 326/QĐ-SKHĐT ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7, 7a, 7b, 8 và 8a thuộc Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Nâng cao năng lực của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức đấu thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng để lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị cho dự án. 

Hiện nay, gói thầu số 7 đang được tổ chức mời thầu lần 1 trên website: http://muasamcong.mpi.gov.vn với chi tiết như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 7: Cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Nâng cao năng lực Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Nguồn vốn : Ngân sách tỉnh và vốn bán đấu giá nhà, đất tại số 04 Nguyễn Hội, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian nhận E-HSDT: từ 10 giờ 00 phút ngày 20/7/2021 đến 10 giờ 00 ngày 30/7/2021.

- Phát hành E-HSMT : Miễn phí

- Địa điểm nhận E-HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

- Thời điểm đóng/mở thầu: 10 giờ 00 ngày 30/7/2021.

- Địa điểm mở E-HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

- Bảo đảm dự thầu: 8.000.000 đồng.

- Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

- Dự toán gói thầu : 794.090.000 đồng (Bảy trăm chín mươi bốn triệu không trăm chín mươi ngàn đồng)./.

Trần Thị Đàm


ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang