Cải cách hành chính
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 671
  • Trong tuần: 23 076
  • Trong tháng: 66 005
  • Tất cả: 820491
Đăng nhập
Lượt xem: 192

Công tác đào tạo, bồi dưỡng Sở Khoa học Công nghệ năm 2022

Năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai, thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và đảm bảo theo kế hoạch số 1597/KH-SKHCN ngày 14/12/2021. Đặc biệt chú trọng nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ, cụ thể:

*Về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị:

- Tiếp tục cử 01 công chức học Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung.

- Cử mới 02 công chức, viên chức và tiếp tục cử 8 công chức, viên chức tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị các khóa tại Trường Chính trị tỉnh. Trong đó, có 05 công chức, viên chức đã hoàn thành khóa bồi dưỡng trung cấp LLCT.

*Về bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước:

- Cử 01 công chức bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp; 03 công chức, viên chức học Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên chính; 04 công chức, viên chức tham gia Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên.

- Cử 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở.

- Cử 03 công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

* Sở và các đơn vị thuộc Sở đã cử nhiều lượt công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ nhằm tiếp cận, nâng cao kiến thức, kỹ năng phục vụ tốt lĩnh vực công tác: lớp bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số, lớp bồi dưỡng trong nước theo Đề án 100  giai đoạn 2, lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng và triển khai thực hiện đề án tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập, lớp bồi dưỡng Tiếng Anh tương đương bậc 3, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN về Khoa học Công nghệ cho lãnh đạo Sở,…

Bên cạnh đó, đội ngũ công chức, viên chức của Sở còn được tạo điều kiện tham gia nhiều lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo liên quan đến lĩnh vực chuyên môn như: Tập huấn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; Tập huấn chuyển đổi số trong hoạt động trung gian của thị trường công nghệ; Tập huấn thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp, Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành khoa học công nghệ năm 2022; Hội nghị Tổ chức KHCN với hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KHCN trên địa bàn tỉnh; hội thảo KHCN và kết nối cung – cầu công nghệ năm 2022,…

Năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch 1283/KH-SKHCN đã ban hành dựa trên việc xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của công chức, viên chức các phòng, đơn vị, hướng đến xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngày càng được nâng cao về phẩm chất đạo đức, chính trị và năng lực chuyên môn./.

Hiền Thảo


ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang