Cải cách hành chính
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 544
  • Trong tuần: 22 949
  • Trong tháng: 65 878
  • Tất cả: 820364
Đăng nhập
Lượt xem: 228

Kết quả thực hiện Kiểm soát Thủ tục hành chính trong năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ

Thực hiện theo Kế hoạch số 4891/KH-UBND ngày 22/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Kế hoạch số 109/KH-SKHCN ngày 21/01/2022 về kiểm soát TTHC năm 2022, một số kết quả cụ thể như sau:

Ban hành Kế hoạch số 847/KH-SKHCN ngày 28/7/2020 truyền thông về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; Tuyên truyền về hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch của cơ quan hành chính Nhà nước. Trong năm, đạt 79% số hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC của Sở (65/82); Ban hành danh mục thành phần hồ sơ giải quyết TTHC thực hiện số hoá của 55 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; Ban hành kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc phạm vi, chức năng quản lý; Tích hợp 26 TTHC mức độ 3 và 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Sở đã tham mưu và trình UBND tỉnh rút ngắn thời gian giải quyết 02 TTHC, với tỷ lệ rút ngắn bình quân so với quy định là: 8,4%. Kết quả giải quyết TTHC trong năm 2022 như sau: Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 82 (trực tuyến: 65; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 14). Tiếp nhận 82 hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, giải quyết sớm hẹn 82 hồ sơ, đạt 100%. Theo báo cáo đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC của Sở trong năm được đánh giá xếp loại xuất sắc, mức độ rất hài lòng.

Về công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC: Thực hiện công khai địa chỉ, số điện thoại, hộp thư và kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ảnh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC tại Trang thông tin điện tử của cơ quan và đơn vị. Trong năm, không nhận ý kiến phản ảnh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Về nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC: Sở đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025; Thực hiện ban hành Kế hoạch số 926/KH-SKHCN ngày 08/8/2022 của Giám đốc Sở về tổ chức cuộc thi Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022; Đồng thời ban hành Thể lệ Cuộc thi “Sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả, tần suất sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích” năm 2022. Qua đó Hội đồng chấm điểm đã lựa chọn và công nhận 4 giải pháp/sáng kiến (10 giải pháp tham gia dự thi) và tặng giấy khen và tiền thưởng cho 04 cá nhân đạt giải trong cuộc thi.

Ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022; Thực hiện 24 tin, bài về CCHC tại chuyên mục CCHC trên Trang thông tin điện tử của Sở; Đã phát hành 5 bản tin tổng hợp khoa học và công nghệ tỉnh Bình Thuận 2022. Hàng tháng, Sở tổ chức hội nghị trực tiếp tuyên truyền các văn bản của tỉnh và của Trung ương cho tất cả công chức, viên chức và người lao động toàn Sở; Phát tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 khi các tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Quầy tổng hợp của Trung tâm Hành chính công tỉnh; Đăng tải 2 video về tuyên truyền hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích; Thông báo đến các tổ chức, cá nhân danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

          Sở đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 và kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022. Tiến hành tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát TTHC tại 02 đơn vị thuộc Sở, qua đó ban hành kết luận kiểm tra và báo cáo Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nội vụ theo quy định. Thực hiện báo cáo kết quả khắc phục các hạn chế trong việc sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC theo Thông báo số 62/TB-STTTT ngày 03/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về kết quả kiểm tra việc sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tại Sở.

Trong năm 2022, công tác KSTTHC của Sở được thực hiện nghiêm túc, niêm yết công khai thủ tục hành chính, mẫu đơn từ, lệ phí, phiếu giao hẹn hồ sơ, thời hạn giải quyết từng loại công việc. Giải quyết sớm, đúng hạn 100% hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, công dân, giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt 79%. Đội ngũ công chức, viên chức luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên đề xuất các giải pháp trong việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở./. 

Thiên Hương

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang