Cải cách hành chính
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 749
  • Trong tuần: 23 154
  • Trong tháng: 66 083
  • Tất cả: 820569
Đăng nhập
Lượt xem: 176

Bình Thuận ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý và giảm các nguy cơ gây mất an toàn thông tin mạng và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Ngày 03/10/2022 vừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã ký ban hành Quyết định 2061/QĐ-UBND về Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước.

Quy chế này quy định các nội dung về bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng đối với việc xây dựng, vận hành, khai thác hệ thống thông tin, hạ tầng mạng, thiết bị, dữ liệu, giám sát an toàn thông tin mạng và ứng cứu xử lý sự cố về an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Cụ thể, để bảo đảm an toàn thông tin mạng Quy chế quy định như sau:

Một là, các cơ quan, đơn vị phải phổ biến những kiến thức cơ bản về an toàn thông tin mạng cho cá nhân trước khi tham gia sử dụng hệ thống thông tin.

Hai là, bố trí người làm công tác chuyên trách về công nghệ thông tin phải có chuyên ngành phù hợp và được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn đối với lĩnh vực an toàn thông tin mạng.

Ba là, bố trí kinh phí tối thiểu 10% của tổng kinh phí chi cho chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị cho hạng mục về an toàn thông tin mạng.

Bốn là, cán bộ, công chức, viên chức tham gia đoàn kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng phải được trang bị đầy đủ những kiến thức và được tập huấn về công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Trường hợp xảy ra sự cố về an toàn thông tin mạng, người sử dụng phải thông tin, báo cáo kịp thời cho công chức chuyên trách về công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị khi phát hiện các sự cố gây mất an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình tham gia vào hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phối hợp tích cực trong suốt quá trình giải quyết và khắc phục sự cố. Công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin có trách nhiệm lập biên bản ghi nhận sự cố gây mất an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị; thu thập các chứng cứ, dấu vết và nguyên nhân gây ra sự cố (nếu có); Khẩn trương triển khai các biện pháp kỹ thuật để giải quyết và khắc phục sự cố; đồng thời báo cáo sự cố và kết quả khắc phục sự cố cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Trong trường hợp sự cố xảy ra ngoài khả năng giải quyết của cơ quan, đơn vị phải báo cáo khẩn cấp bằng điện thoại cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông để được hỗ trợ, hướng dẫn và phối hợp khắc phục sự cố; đồng thời tham mưu văn bản báo cáo sự cố gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Theo Quy chế, UBND tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ quan, đơn vị có dấu hiệu vi phạm về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng./.

Diệu Hằngipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang