Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh “Nghiên cứu đánh giá sức tải môi trường và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường khu vực Khu bảo tồn biển Hòn Cau”.
Lượt xem: 104
Ngày 31/10/2023, tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài “Nghiên cứu đánh giá sức tải môi trường và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường khu vực Khu bảo tồn biển Hòn Cau”. Chủ trì cuộc họp là ông Nguyễn Quốc Việt – Giám đốc của Sở Khoa học và Công nghệ.

Tổ chức chủ trì – Viện Môi trường và Tài nguyên, GS. TS Lê Thanh Hải - chủ nhiệm đề tài đã báo cáo các kết quả thực hiện, gồm: Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường Hòn Cau, các nguồn phát thải trong khu vực có khả năng gây tác động bất lợi cho môi trường, cũng như các tác nhân gây giảm sút loài trong khu vực bảo tồn Hòn Cau; hiện trạng đa dạng sinh học môi trường biển khu vực Hòn Cau , loài và số lượng loài có trong khu vực bảo tồn Hòn Cau; đánh giá sức chịu tải của môi trường biển khu vực Hòn Cau; bản đồ phân bố đa dạng sinh học khu vực Hòn Cau; bản đồ phân bố các nguồn thải do hoạt động kinh tế - xã hội ven biển khu vực khu bảo tồn biển Hòn Cau; bản đồ diễn biến chất lượng nước, sức chịu tải môi trường của thủy vực khu vực khu bảo tồn biển Hòn Cau; bộ giải pháp kỹ thuật và quản lý phù hợp để trong công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học khu vực Khu bảo tồn Hòn Cau.

anh tin bai
anh tin bai

Kết quả, Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả xếp loại: Đạt yêu cầu.

Kiều Diễm


ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang