Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 142
  • Trong tuần: 8 922
  • Tháng hiện tại: 28 414
  • Tổng lượt truy cập: 1114315
Đăng nhập
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023
Lượt xem: 394
Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-SKHCN ngày 24 tháng 02 năm 2023 của SởKhoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ khoa học công nghệ (sau đây viết tắt là Trung tâm) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023; Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-SKHCN ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc công nhận kết quả kỳ xét tuyển dụng viên chức tại Trung tâm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023.
599-THONG%20BAO%20CONG%20NHAN%20KET%20QUA%20TRUNG%20TUYEN%20KY%20XET%20TUYEN%20VC%20NAM%202023.signed.signed.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang