Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP
Lượt xem: 160
Ngày 30/11/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp.

Thông tư được xây dựng với mục tiêu quy định chi tiết các nội dung được giao  và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP. Về cơ bản, nội dung của Thông tư kế thừa quy định của các văn bản hiện hành với những thay đổi phù hợp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thời gian qua và bổ sung các nội dung được Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 16/6/2022 (Luật số 07/2022/QH15) giao Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết.

Trong đó, các nội dung quy định chi tiết được Luật số 07/2022/QH15 giao bao gồm quy định về các trường hợp hủy bỏ hiệu lực của văn bằng bảo hộ do văn bằng bảo hộ được cấp bị coi là vượt quá phạm vi bộc lộ trong bản mô tả ban đầu của đơn đăng ký sáng chế và do việc đăng ký nhãn hiệu được thực hiện với dụng ý xấu; quy trình xử lý ý kiến phản đối đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và việc sử dụng kết quả thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 30/11/2023. 

Tải về Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN

Huỳnh Phượng

Tin khác
1 2 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang