Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Phê duyệt kết quả tuyển chọn nhiệm vụ KHCN “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống táo TN-05 theo hướng hữu cơ gắn với liên kết chuỗi tại Bình Thuận”.
Lượt xem: 94
Ngày 07/11/2023, UBND tỉnh có quyết định số 2505 /QĐ-UBND phê duyệt kết quả tuyển chọn nhiệm vụ  KHCN “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống táo TN-05 theo hướng hữu cơ gắn với liên kết chuỗi tại Bình Thuận”. Đơn vị chủ trì thực hiện đề tài là Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố, chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Chính.

Bình Thuận nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa ven biển, khí hậu đặc trưng của vùng là khô hạn. Với khí hậu khô nóng đã làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất nông nghiệp của người dân; nhưng đây cũng là điều kiện thích hợp cho sự phát triển một số cây trồng có khả năng chịu hạn như cây táo. Trong những năm gần đây, cây táo đang có xu thế phát triển nhanh tại khu vực phía Bắc của tỉnh Bình Thuận. Cây táo đang được lựa chọn trồng trên chân đất trồng lúa kém hiệu quả cũng như thay thế trên các ruộng trồng thanh long kém hiệu quả bị chặt bỏ. Tuy nhiên, việc mở rộng diện tích táo tại Binh Thuận xảy ra khá chậm do cơ cấu giống còn nghèo nàn, biện pháp canh tác áp dụng chưa hợp lý, chất lượng táo chưa đồng đều và ổn định và chưa được thị trường cao cấp tin tưởng. Hơn nữa với việc canh tác táo sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật làm tồn dư thuốc trong sản phẩm nên làm cho người dùng rất e ngại khi sử dụng nên giá bán không cao đẫn đến hiệu quả kinh tế thấp. Chính vì vậy, việc sản xuất táo theo hướng hữu cơ gắn với liên kết chuỗi tại Bình Thuận là rất cần thiết.

Trên cơ sở đó, Ngày 18/11/2022 UBND tỉnh đã đặt hàng thực hiện nhiệm vụ KHCN (tại Quyết định số 2444/QĐ-UBND): “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống táo TN-05 theo hướng hữu cơ gắn với liên kết chuỗi tại Bình Thuận”.

Ngày 25/11/2022, UBND tỉnh có quyết định số 2505 /QĐ-UBND phê duyệt kết quả tuyển chọn nhiệm vụ  KHCN “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống táo TN-05 theo hướng hữu cơ gắn với liên kết chuỗi tại Bình Thuận”, với:

-       Mục tiêu chính: Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ táo an toàn theo hướng hữu cơ tại Bình Thuận.

-       Sản phẩm chính: 01 mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ táo an toàn theo hướng hữu cơ tại Bình Thuận. Tổng diện tích mô hình là 02 ha, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm theo hướng hữu cơ. Khối lượng quả trung bình đạt 80-82g/quả, năng suất tối thiểu đạt 40 tấn/ha/năm từ năm thứ ba, độ Brix trung bình đạt từ 10-12%, hiệu quả kinh tế vượt tối thiểu 15% so với hiệu quả kinh tế trồng táo phổ biến tại địa phương; Quy trình sản xuất táo an toàn theo hướng hữu cơ, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện tỉnh Bình Thuận; Chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ táo thông qua hợp đồng tiêu thụ sản phẩm từ mô hình.

-       Đơn vị sử dụng trực tiếp kết quả sau khi nghiên cứu:

+ Sử dụng trực tiếp: Doanh nghiệp, hộ dân tham gia thực hiện mô hình.

+ Sử dụng gián tiếp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm Khuyến nông; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; địa phương triển khai mô hình; các đơn vị khác có liên quan..

Hiện nay, Đề tài đã được ký hợp đồng và triển khai các công việc theo tiến độ hợp đồng./.

Kiều Diễm

Tin khác
1 2 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang