Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Mở hồ sơ tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KHCN trong năm 2023 (đợt 2).
Lượt xem: 101
Sở KH&CN đã phối hợp với Sở Tài chính và các tổ chức cá nhân tham gia tuyển chọn, tổ chức mở hồ sơ các nhiệm vụ KHCN đăng ký tham gia tuyển chọn.

Ngày 23 tháng 8 năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện 06 đề tài KHCN cấp tỉnh năm 2023 (đợt 2). Sau thời gian hết hạn nộp hồ sơ ngày 25/10/2023, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được tổng số có 19 hồ sơ tham gia tuyển chọn 06 nhiệm vụ.

Ngày 3/11/2023, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận tổ chức mở hồ sơ, kết quả cụ thể như sau:

1.  Đề tài “Điều tra, khảo sát và triển khai các giải pháp nhằm nâng cao trình độ, năng lực công nghệ của doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm: chế biến thuỷ hải sản, chế biến và bảo quản thanh long, sản xuất tôm giống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” có 1 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, kết quả hồ sơ hợp lệ.

2.  Đề tài “Nghiên cứu và xây dựng mô hình kinh tế ban đêm phù hợp với lợi thế và điều kiện thực tiễn của tỉnh Bình Thuận” có 06 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, kết quả 06 hồ sơ đều hợp lệ

3.  Đề tài “Đánh giá giá trị đặc sắc về đa dạng sinh học và điều kiện tự nhiên khu vực Suối nước nóng Bưng Thị, tỉnh Bình Thuận để phục vụ mục tiêu bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái” có 03 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, kết quả 03 hồ sơ đều hợp lệ.

4.  Đề tài “Nghiên cứu điều tra thu thập các giống cây dược liệu và đề xuất phương án bảo tồn, phát triển cây dược liệu tại Bình Thuận” có 03 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, kết quả 03 hồ sơ đều hợp lệ.

5.  Đề tài “Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu Chứng nhận cho sản phẩm Mực một nắng tại tỉnh Bình Thuận” có 04 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, kết quả 04 hồ sơ đều hợp lệ.

6.Đề tài “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất đồ uống và thực phẩm chống lão hóa giàu calcium từ quả thanh long tại tỉnh Bình Thuận” có 02 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, kết quả 02 hồ sơ đều hợp lệ.

Hiện nay, Sở Khoa học và công nghệ đang tiến hành các thủ tục để đưa ra Hội đồng tư vấn tuyển chọn.

Kiều Diễm

Tin khác
1 2 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang