Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Tổ chức kiểm tra định kỳ đề tài “Lịch sử biên niên Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập 2 giai đoạn 1954 – 1975”.
Lượt xem: 191
Ngày 14/9/2023, Sở Khoa học & Công nghệ đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện, nội dung và tình hình sử dụng kinh phí của đề tài “Lịch sử biên niên Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập 2 giai đoạn 1954 – 1975”, địa điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận.

Ngày 25/11/2022, UBND tỉnh có quyết định số 2503/QĐ-UBND phê duyệt kết quả tuyển chọn đề tài KHCN “Lịch sử biên niên Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập 2 giai đoạn 1954 – 1975”. Đơn vị chủ trì thực hiện đề tài là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, chủ nhiệm đề tài: Ông Huỳnh Thái Dương.

Với mục tiêu của đề tài: Sưu tầm, khai thác, hệ thống hóa tư liệu để nghiên cứu, biên soạn, hoàn thành công trình “Lịch sử biên niên Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập 2 giai đoạn 1954-1975”.

Sản phẩm chính của đề tài: Lịch sử biên niên Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập 2 giai đoạn 1954-1975), Tiêu chí: Đảm bảo cơ sở khoa học và tính khả thi cao, đầy đủ, trung thực, khách quan, có hệ thống các sự kiện lịch sử về phong trào cách mạng kháng chiến, những chủ trương, biện pháp xây dựng Đảng, chính quyền; Về xây dựng, phát triển Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh.

anh tin bai
anh tin bai

Cơ quan chủ trì là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, chủ nhiệm đề tài báo cáo đã thực hiện những nội dung, công việc cụ thể như sau: Đã thu thập được 65 file tài liệu, tư liệu, thông tin lịch sử có liên quan đến Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận và lịch sử truyền thống các ban, ngành của tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 1954 – 1975. Đang soạn thảo Đề cương chi tiết Lịch sử biên niên Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập 2 giai đoạn 1954-1975.

Hiện tại, các nội dung công việc của đề tài đã triển khai đúng tiến độ hợp đồng đã ký và tiếp tục triển khai các nội dung tiếp theo./.

Kiều Diễm

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang