Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030.
Lượt xem: 51
Ngày 04 tháng 03 năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ có Công văn số 666/BKHCN-CNC thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030.

Để Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 (theo Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ) được triển khai rộng rãi, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tỉnh Bình Thuận tham gia (nếu có nhu cầu) đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (nhiệm vụ KH&CN) để xem xét đưa vào thực hiện trong Chương trình công nghệ cao với các thông tin như sau:

1. Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cần phù hợp yêu cầu quy định tại Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, Thông tư số 25/2023/TT-BKHCN ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 (Thông tư số 25/2023/TTBKHCN). 

2. Đối với các đề xuất nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030: cần phù hợp với mục tiêu, nội dung, dự kiến sản phẩm, yêu cầu đối với sản phẩm khoa học và chỉ tiêu đánh giá đã được nêu tại Quyết định số 3418/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt khung Chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030.

- Thời gian nhận đề xuất: đợt 1 đến ngày 15/04/2024, đợt 2 đến ngày 30/6/2024.

- Nơi nhận hồ sơ đề xuất: Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thông tin chi tiết liên hệ: Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ, điện thoại: 0243.5560648, Email: nqdat@most.gov.vn.

3. Đối với các đề xuất nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình phát triển
một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển
công nghệ cao đến năm 2030: cần phù hợp với mục tiêu, nội dung, dự kiến sản
phẩm, yêu cầu đối với sản phẩm khoa học và chỉ tiêu đánh giá đã được nêu tại
Quyết định số 1992/QĐ-BCT ngày 20/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về
việc phê duyệt khung Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ
cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030.

- Thời gian nhận đề xuất: đợt 1 đến ngày 15/04/2024, đợt 2 đến ngày
30/6/2024.

- Nơi nhận hồ sơ đề xuất: Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm,
Hà Nội

- Thông tin liên hệ chi tiết: Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương,
điện thoại: 024.2220.2308

4. Đối với các đề xuất nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030: cần phù hợp với mục tiêu, nội dung, dự kiến sản phẩm, yêu cầu đối với sản phẩm khoa học và chỉ tiêu đánh giá đã được nêu tại Quyết định số 3070/QĐ-BKHCN ngày 14/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt khung Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030.

- Thời gian nhận đề xuất: đợt 1 đến ngày 15/04/2024, đợt 2 đến ngày 30/6/2024.

- Nơi nhận hồ sơ đề xuất: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

- Thông tin liên hệ chi tiết: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, điện thoại 0243.7346401, E-mail: duynt.khcn@mard.gov.vn.

Các tổ chức, cá nhân có quan tâm đề xuất thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao gửi hồ sơ theo thông tin như trên đồng thời gửi 01 bản về Sở Khoa học và Công nghệ để phối hợp./.

 

Việt Hùng

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang