Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra định kỳ đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu du lịch tỉnh Bình Thuận”.
Lượt xem: 206
Sở Khoa học & Công nghệ đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện, nội dung và tình hình sử dụng kinh phí của đề tài “Nghiên cứu xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu du lịch tỉnh Bình Thuận”, địa điểm tại Hội trường Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF).

Ngày 25/11/2022, UBND tỉnh có quyết định số 2505 /QĐ-UBND phê duyệt kết quả tuyển chọn đề tài KHCN “Nghiên cứu xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu du lịch tỉnh Bình Thuận”. Đơn vị chủ trì thực hiện đề tài là Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF), chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Quyết Thắng, Đồng chủ nhiệm: TS. Phan Bảo Giang..

Với mục tiêu của đề tài: Xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu du lịch tỉnh Bình Thuận nhằm phát triển du lịch bền vững. Sản phẩm chính của đề tài:  Định vị thương hiệu du lịch Bình Thuận; Bộ nhận diện thương hiệu du lịch tỉnh Bình Thuận; Bộ nhận diện thương hiệu du lịch điểm đến; Bộ giải pháp xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu du lịch Bình Thuận đảm bảo tính khoa học và khả thi cao, gồm: Quy chế quản lý, sử dụng thương hiệu du lịch Bình Thuận, Hệ thống giải pháp phát triển thương hiệu, Hệ thống giải pháp truyền thông, hoạt hoá thương hiệu du lịch tỉnh Bình Thuận, Hệ thống giải pháp quản trị thương hiệu du lịch tỉnh Bình Thuận.

Cơ quan chủ trì là Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF), chủ nhiệm đề tài báo cáo đã thực hiện những nội dung, công việc cụ thể như sau: Đánh giá thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch Bình Thuận; Đánh giá nhận diện thương hiệu du lịch tỉnh Bình Thuận toàn diện; Đánh giá hiệu quả công tác truyền thông thương hiệu; Đánh giá đối tượng khách hàng mục tiêu, hành vi và xu hướng; Đánh giá đối thủ cạnh tranh; Đánh giá phát triển sản phẩm du lịch tiềm năng của tỉnh.

Hiện tại, các nội dung công việc của đề tài đã triển khai đúng tiến độ hợp đồng đã ký và tiếp tục triển khai các nội dung tiếp theo.

anh tin bai
anh tin bai

Kiều Diễm

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang