Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Phê duyệt kết quả tuyển chọn nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu xây dựng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2024-2025”.
Lượt xem: 154
Ngày 04/12/2023, UBND tỉnh có Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu xây dựng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2024-2025”.

Quyết định số 2533/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phê duyệt kết quả tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Cụ thể:

- Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2024-2025”.

Đơn vị chủ trì thực hiện đề tài là Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận, chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Minh Hoài.

-       Mục tiêu chính: Xây dựng chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 và 2025 đảm bảo cơ sở khoa học và thực tiễn để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh Bình Thuận.

-       Sản phẩm chính: Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội” và Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, chú trọng bồi dưỡng sức dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân”.

 Tiêu chí: Các chuyên đề được biên soạn đảm bảo tính khoa học, cô đọng, súc tích, dễ học, dễ nhớ, dễ vận dụng nhằm tạo sự lan toả sâu rộng việc học tập, làm theo Bác trong đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân trong toàn tỉnh.

-       Đơn vị sử dụng trực tiếp kết quả sau khi nghiên cứu: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trường Chính trị tỉnh; Các cơ quan tổ chức có liên quan.

Hiện nay, Đề tài đã được ký hợp đồng và triển khai các công việc theo tiến độ hợp đồng./.

Kiều Diễm

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang