Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kết quả tuyển chọn đề tài cấp tỉnh “Đánh giá giá trị đặc sắc về đa dạng sinh học và điều kiện tự nhiên khu vực Suối nước nóng Bưng Thị, tỉnh Bình Thuận để phục vụ mục tiêu bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái”
Lượt xem: 183
Ngày 01/02/2024, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận đã tiến hành họp tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài “Đánh giá giá trị đặc sắc về đa dạng sinh học và điều kiện tự nhiên khu vực Suối nước nóng Bưng Thị, tỉnh Bình Thuận để phục vụ mục tiêu bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái”.

Sáng ngày 01/02/2024, tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận đã diễn ra cuộc họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài “Đánh giá giá trị đặc sắc về đa dạng sinh học và điều kiện tự nhiên khu vực Suối nước nóng Bưng Thị, tỉnh Bình Thuận để phục vụ mục tiêu bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái”. Kết quả Hội đồng tuyển chọn đã thống nhất đề xuất lựa chọn Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN làm đơn vị chủ trì thực hiện và PGS.TS. Nguyễn Thành Nam là chủ nhiệm đề tài.

anh tin bai

Đề tài trên được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt danh mục đặt hàng thực hiện tại Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 với mục tiêu tìm hiểu, phân tích và đánh giá những giá trị đặc sắc về đa dạng sinh học và điều kiện tự nhiên (địa chất, cảnh quan) để đề xuất quy hoạch phát triển du lịch sinh thái kết hợp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên tại khu vực Suối nước nóng Bưng Thị. Cụ thể, đề tài sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá đa dạng sinh học ở cấp độ loài và hệ sinh thái ở khu vực Suối nước nóng Bưng Thị; Xác định những giá trị đặc biệt về đa dạng sinh học (loài quý, hiếm, đặc hữu, loài có giá trị kinh tế, ...) và điều kiện tự nhiên (địa chất, cảnh quan) của khu vực Suối nước nóng Bưng Thị; từ đó đề xuất quy hoạch phát triển du lịch sinh thái kết hợp với các giải pháp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên (đa dạng sinh học, địa chất, cảnh quan) trong khu vực nghiên cứu./.

Duy Linh

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang